Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

ΟΣΥΠΑ: “Η FRAPORT χρησιμοποιεί κακοπληρωμένους και μη πιστοποιημένους εργαζόμενους”

"Από μόνο του το γεγονός αυτό καταρρίπτει τον μύθο που πλάστηκε ότι θα μεταφερθεί υψηλή Τεχνογνωσία, η οποία θα καταστήσει τα Αεροδρόμια της Χώρας επωφελή για τον Ελληνικό Λαό και όχι για τα Επιχειρηματικά συμφέροντα του Παραχωρισιούχου!"

Δημοσιεύουμε το εξώδικο που απέστειλε η ΟΣΥΠΑ (ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) στο Υπουργό και στον Διοικητή της ΥΠΑ.

Η FRAPORT που αγόρασε τα 14 αεροδρόμια, ως ειδική στα αεροδρόμια, έχει στείλει από τις αρχές του έτους ανειδίκευτους,  κακοπληρωμένους εργαζόμενούς της (νέες προσλήψεις) στα αεροδρόμια, χωρίς καμία άλλη κρατική άδεια,  χωρίς διαπίστευση, να εκπαιδευτούν από τους νυν υπαλλήλους της ΥΠΑ στα αεροδρόμια,  των οποίων η δουλειά θα χαθεί (θα απολυθούν) στο τέλος Ιανουαρίου 2017!. Δεν έχουν στείλει καν έναν δικό τους Τεχνικό Υπεύθυνο. Απλά νέα κακοπληρωμένα παιδιά που δεν έχουν ξαναπατήσει ποτέ σε αεροδρόμιο.

Οι εργαζόμενοι αυτοί μπαίνουν στις πίστες και στους υπερασφαλείς χώρους του αεροδρομίου χωρίς ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ!. Χωρίς χαρτιά παρά μόνο με εντολές της FRAPORT, που ακόμη δεν έχει δώσει ένα ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας», που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής, Λεωφ. Bουλιαγμένης, (Πρώην Αμερικάνικη Βάση).

ΠΡΟΣ
1. Τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, κ. Σπίρτζη Χρήστο, ενεργών εν προκειμένω ως εποπτεύων της «Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

2. Τον Διοικητή της «Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας», κ. Λιντζεράκο Κωνσταντίνο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1. Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Αλέξιο Τσίπρα.
2. Τον Αερολιμενάρχη Θεσσαλονίκης, Αερολιμήν Θεσσαλονίκης.
3. Τον Αερολιμενάρχη Καβάλας, Αερολιμήν Καβάλας.
4. Τον Αερολιμενάρχη Κέρκυρας, Αερολιμήν Κέρκυρας.
5. Τον Αερολιμενάρχη Ζακύνθου, Αερολιμήν Ζακύνθου.
6. Τον Αερολιμενάρχη Κεφαλονιάς, Αερολιμήν Κεφαλονιάς.
7. Τον Αερολιμενάρχη Ακτίου, Αερολιμήν Ακτίου.
8. Τον Αερολιμενάρχη Χανίων, Αερολιμήν Χανίων.
9. Τον Αερολιμενάρχη Μυτιλήνης, Αερολιμήν Μυτιλήνης.
10. Τον Αερολιμενάρχη Σκιάθου, Αερολιμήν Σκιάθου
11. Τον Αερολιμενάρχη Σάμου, Αερολιμήν Σάμου.
12. Τον Αερολιμενάρχη Μυκόνου, Αερολιμήν Μυκόνου.
13. Τον Αερολιμενάρχη, Σαντορίνης, Αερολιμήν Σαντορίνης.
14. Τον Αερολιμενάρχη Κω, Αερολιμήν Κώ.
15. Τον Αερολιμενάρχη Ρόδου, Αερολιμήν Ρόδου.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι παράνομες και σκανδαλώδεις συμβάσεις για την παραχώρηση των 14 Αεροδρομίων της Χώρας, προβλέπουν διαδικασίες ώστε να παραχωρηθεί η χρήση των Αεροδρομίων στην «Παραχωρισιούχο», («FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α&Β) ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέτοχους α) την «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVISES WORLDWIDE» και β) την «SLENTEL LIMITED»).

Καμία από τις προβλέψεις των καθόλα παράνομων συμβάσεων δεν έχει υλοποιηθεί ώστε να ενεργοποιηθεί η Παραχώρηση, καθώς αυτές απαιτούν την πλήρωση ειδικών συμφωνημένων όρων για την «Έναρξη της Παραχώρησης» και την «Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης», στην «Παραχωρισιούχο».

Ενδεικτικά αναφερόμενοι στις συμβατικές υποχρεώσεις είναι η πλήρωση των όρων: α) της καταβολής της «Προκαταβολής Αμοιβής Παραχώρησης», η οποία θα πρέπει να είναι ολοκληρωτική χωρίς καμία περικοπή ή αναβολή καταβολής, αλλιώς προκαλεί ζητήματα που άπτονται του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου και β) η σύνταξη και η λεπτομερής καταγραφή της Παραχώρησης, μέσω του απαιτούμενου Πρωτόκολλου Παραλαβής και Παράδοσης, ώστε να αναληφθεί από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης, η πλήρης και αποκλειστική ευθύνη των διαδικασιών και υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται και όπως περιγράφονται στις καθόλα κατά τα λοιπά παράνομες Συμβάσεις από την «Παραχωρησιούχο».

́Όμως, παρόλο που μέχρι σήμερα, ούτε καταβλήθηκε η εν λόγω προκαταβολή αμοιβής παραχώρησης, αλλά ούτε και έχει συνταγεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής και Παράδοσης, και συνεπώς η Παραχωρησιούχος δεν έχει, σύμφωνα με τη σύμβαση, δικαίωμα να αναλάβει τα αεροδρόμια και συνεπώς ούτε και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια επέμβασης σ’ αυτά, εν τούτοις, η Διοίκηση και ο Διοικητής της Υ.Π.Α., καθώς και ο αρμόδιος Υπουργός, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, προέβησαν και συνεχίζουν να προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις, οι οποίες προκαλούν την de facto παράδοση των Αεροδρομίων, ακόμη και πέραν των ορισμών των προφανώς παράνομων και επαίσχυντων Συμβάσεων Παραχώρησης των 14 Αεροδρομίων της Χώρας, ταυτοχρόνως δε, υποδηλώνοντας και υπογραμμίζοντας τους λόγους για τους οποίους παραχωρήθηκαν τα Αεροδρόμια, οι οποίοι απέχουν μακράν της έννοιας της «Αναβάθμισης, Συντήρησης, και Λειτουργίας των Περιφερειακών Αεροδρομίων» που περιγράφονται λεπτομερώς ή αφανώς στις Συμβάσεις Παραχώρησης.

Συγκεκριμένα, προτού καν πληρωθούν οι όροι και οι συμβατικές υποχρεώσεις της Παραχωρησιούχου, η τελευταία, με την καταφανή συνδρομή Κρατικών Λειτουργών και Υπαλλήλων, έχει ήδη αναλάβει εν τοις πράγμασι, με την αμέριστη συμπαράσταση των αρμόδιων οργάνων, την Διαχείριση, βάσει της οποίας απαιτεί και προβαίνει σε ενέργειες επιδιορθώσεων ή συντήρησης Πυροσβεστικών οχημάτων, σε αντικαταστάσεις οπτικών ινών τηλεπικοινωνιών, κ.α., χρησιμοποιώντας πρόσωπα άγνωστα, μη πιστοποιημένα, τα οποία δεν έχουν το «δικαίωμα της υπογραφής» και χωρίς να φέρουν την υπηρεσιακή ευθύνη που θα τους εβάρυνε σε κάθε άλλη περίπτωση.

Την ευθύνη των ενεργειών τους την φέρει και την αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο η Αρμόδια Υπηρεσία (ΥΠΑ), καθώς έχει την επιχειρησιακή ευθύνη και ιδίως την ευθύνη για την διαφύλαξη των Αεροδρομίων, από έκνομες ενέργειες, η οποία (ΥΠΑ), εν προκειμένω, δια της ηγεσίας της, η οποία γνωρίζει και ανέχεται (πιθανώς μάλιστα επικροτεί) την ως άνω κατάσταση, συνδράμει παράνομα την Παραχωρησιούχο σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

́Ετσι, η Παραχωρησιούχος, με την κάλυψη των αρμοδίων, χωρίς να τηρηθούν έστω στοιχειωδώς οι όροι των επιβλαβών και επιζήμιων Συμβάσεων για το Ελληνικό Δημόσιο, παρεμβαίνει στην λειτουργία των Αεροδρομίων, με συνέπεια να δημιουργούνται προβληματικές καταστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την εν γένει Ασφάλειά τους.

Η παρέμβασή της δε αυτή, εχώρησε προφανέστατα κατόπιν παράνομης άδειας που έλαβε (από ποιο πρόσωπο είναι ερευνητέο από τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές), με βάση την οποία έλαβε απόρρητες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των αεροδρομίων και ακολούθως εκτέλεσε εργασίες χωρίς να έχει αναλάβει τις ευθύνες ή τις όποιες ευθύνες προβλέπονται στις Συμβάσεις Παραχώρησης (και χωρίς, όπως ήδη εκτέθηκε, να έχουν πληρωθεί και συντελεστεί οι Συμβατικοί όροι της Παραχώρησης), θέτοντας δε τις ως άνω απόρρητες πληροφορίες, στη διάθεση προσώπων τα οποία χρησιμοποίησε για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, τα οποία τουλάχιστον ακόμα δεν έχουν καμία δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, και περιφέρονται καθημερινά ανελέγκτως σε μη επιτρεπτά προσβάσιμες περιοχές.

Σε καμία περίπτωση δεν ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα πρόσωπα που απασχολήθηκαν είναι άγνωστα προς την Αρμόδια Υπηρεσία, ανεκπαίδευτα από την Σχολή της ΥΠΑ και ενήργησαν χωρίς πιστοποίηση των ικανοτήτων τους, υπό την επίβλεψη αναρμόδιων, ανεύθυνων και επίσης άγνωστων προσώπων που απέκτησαν ανορθόδοξα και παράνομα πρόσβαση σε περιοχές των Αεροδρομίων κάτω από  αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενεργώντας κατά τέτοιο τρόπο ώστε απλά να δημιουργήσουν εντυπώσεις για την ανάληψη των διαχειριστικών προθέσεων της «Παραχωρησιούχου».

Σε περίπτωση δε ατυχήματός ή εκνόμων ενεργειών η ευθύνη (ακόμη) παραμένει και βέβαια θα παραμείνει, ακέραιη στο Ελληνικό Κράτος, καθώς έχει προβλεφθεί η διαφυγή του «Παραχωρισιούχου».

Περαιτέρω, τα ως άνω άγνωστα περιφερόμενα στους χώρους των αεροδρομίων πρόσωπα, η Παραχωρησιούχος απαιτεί να εκπαιδευτούν από το ήδη υφιστάμενο και προσωπικό των αεροδρομίων, ώστε το προσωπικό αυτό ακολούθως να απολυθεί και ο εκπαιδευόμενος να καταλάβει την θέση του!!! ́Όμως, ουδεμία εκπαίδευση προσωπικού νοείται, εάν αυτό δεν εκπαιδευτεί στην Σχολή της Πολιτικής Αεροπορίας, πιστοποιηθούν οι ικανότητές του και κατόπιν αναληφθούν οι αρμοδιότητες που θα τους αναθέσει ο εργοδότης  («Παραχωρησιούχος»).

Στην περίπτωση αυτή και μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρχει η ανάλογη κρατική πιστοποίηση των ικανοτήτων του προσωπικού της «Παραχωρησιούχου», συμμορφούμενου σε ένα minimum απαιτήσεων, χωρίς τους κινδύνους να προσληφθούν στα αεροδρόμια «τριτοκοσμικοί» (σύμφωνα με τις συμβάσεις), ανεκπαίδευτοι και σε καθεστώς ομηρίας εργαζόμενοι, όπως και φυσικά προβλέπεται σχετικά από τις Συμβάσεις Παραχώρησης, με άμεσο και συνεχή κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων!

Δηλαδή, εν προκειμένω, απαιτεί η «Παραχωρησιούχος», «συνεργασία και συνδρομή των υπαλλήλων της ΥΠΑ για την επιτόπια εκπαίδευση και μεταφορά γνώσης», (αποφεύγεται δε, ο όρος Τεχνογνωσία, για ευνόητους λόγους), από το ήδη υπάρχον προσωπικό, ώστε να αναλάβουν οι εργαζόμενοι της «Παραχωρησιούχου», στην θέση τους, τα καθήκοντά τους, καθώς αυτοί θα απολυθούν με συνοπτικότατες διαδικασίες.

́Όμως, πέρα από τον αλαζονικό και χυδαίο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι, σε όποια πλευρά κι αν ανήκουν, είναι αδιανόητη η εκπαίδευση εργαζομένων από άλλους εργαζομένους (Και για πόσο άραγε διάστημα; Και ποιος θα κρίνει την επάρκεια;…) σε οποιαδήποτε ειδικότητα εντός αεροδρομίου, αφού όλες άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων.

́Ετσι, δεν είναι επιτρεπτή, από κάποιον που δεν έχει προσόντα εκπαιδευτού, να προβεί ούτε καν στην «εκπαίδευση» ενός ανειδίκευτου εργάτη που επισκευάζει το οδόστρωμα της πίστας του αεροδρομίου! Ο λόγος είναι προφανέστατος… Οι όποιες δε ευθύνες για τις συνέπειες, που θα είναι μη αναστρέψιμες, θα βαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου την Διοίκηση της ΥΠΑ. Με τις απαράδεκτες αυτές συμβάσεις, η Παραχωρησιούχος θα «εκπαιδεύσει» τους υποψήφιους υπαλλήλους της, «όπως-όπως», αλλά ανέξοδα για την ίδια (το μόνο που την ενδιαφέρει!), χρησιμοποιώντας τους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους των Αεροδρομίων της Χώρας, τους οποίους επιθυμεί να αντικαταστήσει, απομυζώντας προηγουμένως το εργασιακό τους κεφάλαιο, που είναι αποκλειστικά η εργασιακή τους εμπειρία.

Η εν λόγω επιχειρούμενη και παράνομη εκπαίδευση όπως εξελίσσεται, φέρει κινδύνους, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, καθόσον δεν θα υπάρξει πιστοποίηση για τα πρόσωπα που η «Παραχωρησιούχος» επιθυμεί να απασχολήσει στα Αεροδρόμια και τα οποία χωρίς καν υποτυπώδη εμπειρία θα θέσουν σε κίνδυνο την Ασφάλεια των Αεροδρομίων, των χρηστών, των επιβατών και του προσωπικού τους.

Πέραν των παραπάνω, το προσωπικό της ΥΠΑ είναι διαβαθμισμένο ή διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας καθώς και της διασφάλισης του απορρήτου και απαγορεύεται να διαθέτει πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο με όποια ιδιότητα και αν εμφανίζεται.

Οι πληροφορίες που κατέχει το προσωπικό είναι ευαίσθητου (το λιγότερο) περιεχομένου, ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλειας Αεροσκαφών, της διακίνησης Αεροσκαφών στο έδαφος, της Οργάνωσης και Λειτουργίας έκτακτων περιστατικών κινδύνου Αεροσκάφους (emergency), ή ενεργειών που αντιμετωπίζουν έκνομες και τρομοκρατικές ενέργειες, και δεν επιτρέπεται να τις διαθέτουν.

Δεν επιτρέπεται επίσης η ελεύθερη κυκλοφορία αγνώστων προσώπων με την οποιαδήποτε ιδιότητα κι αν εμφανίζονται σε ελεγχόμενες περιοχές που έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ακόμα και υπό συνθήκες μετάβασης σε καθεστώς Παραχώρησης.

Παρόλα αυτά, με την άδεια των αρμοδίων, όπως ήδη αναφέρθηκε, η Παραχωρησιούχος εισήλθε και εγκαταστάθηκε στα αεροδρόμια και τα γέμισε με ανεκπαίδευτους «ιδιωτικούς» υπαλλήλους, αγνώστους τοις πάσι και μη πιστοποιημένους, χωρίς κανένα έλεγχο της ταυτότητάς τους από τους αρμοδίους, οι οποίοι περιφέρονται παντού και αξιώνουν επιτακτικά από το προσωπικό της ΥΠΑ να τους παράσχει πληροφορίες για το ένα ή το άλλο θέμα, αποσπώντας, μεταξύ άλλων, και την προσοχή των υπαλλήλων, στους οποίους προσκολλώνται, εν ώρα εργασίας, με μόνη δικαιολογία ότι θα αναλάβουν την εργασία αυτού στον οποίο προσκολλώνται.

Τούτο καταδεικνύει την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την μετάβαση και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η «Παραχωρησιούχος» τις ευθύνες που αναλαμβάνει, καθώς μόνο στην τύχη μπορεί να γίνει πλέον επίκληση… Καθίσταται έτσι, ηλίου φαεινότερο, ότι η Παραχωρησιούχος, η οποία -κατά τα άλλα επιθυμεί να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δημοσίου, και δη Στρατιωτικό Προσωπικό ή Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας!!!!- δεν είναι σε θέση να εκπαιδεύσει το δικό της προσωπικό, επιδιώκοντας να αποκτήσει τούτο «γνώσεις» με προχειρότητα και ανευθυνότητα, πειραματιζόμενη επί της κεφαλής των άμοιρων που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών τις οποίες προβάλλει ότι θα αναβαθμίσει.

Από μόνο του το γεγονός αυτό καταρρίπτει τον μύθο που πλάστηκε ότι θα μεταφερθεί υψηλή Τεχνογνωσία, η οποία θα καταστήσει τα Αεροδρόμια της Χώρας επωφελή για τον Ελληνικό Λαό και όχι για τα Επιχειρηματικά συμφέροντα του Παραχωρισιούχου!!!

Οι παραπάνω ενέργειες και παραλείψεις των αρμοδίων κυβερνητικών λειτουργών και υπαλλήλων (μεταξύ άλλων και κυρίως του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του αρμοδίου Υπουργού, ως εποπτεύοντος την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), οι οποίοι αγνοώντας επιδεικτικά τους Κανονισμούς και την Νομοθεσία, Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή, περί της Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας και των Αεροδρομίων, της Ασφάλειας των επιβατών, των χρηστών και του προσωπικού των Αεροδρομίων, επέτρεψαν στην Παραχωρησιούχο την εγκατάσταση στα αεροδρόμια παρά τη μη τήρηση των όρων των Συμβάσεων, και συνακόλουθα επέτρεψαν, επίσης, την ελεύθερη πρόσβαση σε άγνωστα και μη πιστοποιημένα άτομα που φέρονται ότι αποτελούν προσωπικό της, σε απόρρητες πληροφορίες που συνάπτονται με την ασφάλεια των αεροδρομίων και την κυκλοφορία σε χώρους στους οποίους δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παρά μόνον σε πιστοποιημένο προσωπικό, συγκροτούν την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση της παράβασης καθήκοντος, γιατί αυτές οι ενέργειες έγιναν άμεσο δόλο και με σκοπό να παρασχεθεί όφελος στην Παραχωρησιούχο εταιρεία και ιδιαίτερα για την διευκόλυνση και για την de facto παραχώρηση των 14 Αεροδρομίων της Χώρας χωρίς να τηρηθούν έστω στοιχειωδώς οι όροι των επιβλαβών και επιζήμιων Συμβάσεων για το Ελληνικό Δημόσιο.

Με τις ενέργειες και τις παραλείψεις τους, δημιουργούνται κενά στην Διοίκηση αλλά και στις πραγματικές δραστηριότητες, ώστε πλέον κανείς να μην είναι υπεύθυνος τυχόν ευθυνών. Με τις ενέργειες και τις παραλείψεις τους, δεν είναι δυνατό να επιμεριστούν οι ανάλογες ευθύνες, καθόσον υπεύθυνο είναι ακόμα το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της ΥΠΑ, αλλά με τις κατ’ ουσία παρεμβάσεις του «Παραχωρησιούχου» συγχέονται οι ευθύνες, που τελικά είναι δυσδιάκριτες και όχι διακριτές και διαφανείς.

Σε κάθε περίπτωση, ιδίως σε περίπτωση ατυχήματος λόγω ακριβώς του ανεξέλεγκτου της καταστάσεως που έχουν δημιουργήσει, είναι υπεύθυνοι λόγω των παράνομων ενεργειών τους, καθ’ υπέρβαση των καθηκόντων τους ο καθ’ ύλην αρμόδιος Διοικητής της ΥΠΑ καθώς και ο Αρμόδιος Υπουργός, καθώς εκποιούν αρμοδιότητες που ανήκουν στην ΥΠΑ σε πρόσωπα άσχετα και άγνωστα προς την Υπηρεσία επιτρέποντας την παράνομη δραστηριότητα που βρίσκεται εν εξελίξει.

Οι Αερολιμενάρχες δε, αναλαμβάνουν τις ευθύνες των πράξεών τους, καθώς είναι γνωστό ότι οι οδηγίες και διαταγές που αποδέχονται κατά παράβαση των καθηκόντων τους, είναι παράνομες διότι, όχι μόνο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι όροι της Παραχώρησης αλλά αποδεχόμενοι αυτές τις εντολές καθίστανται συμμέτοχοι της παράνομης συμπεριφοράς των ανωτέρων τους, αναλαμβάνοντας ταυτοχρόνως το δικό τους αποκλειστικό μερίδιο ευθύνης των εν εξελίξει παράνομων συμπεριφορών, καθώς έχουν δικαίωμα να αντιλέγουν προστατεύοντας το Δημόσιο Συμφέρον και την Ασφάλεια των Αεροδρομίων.

Καθώς αποψιλώνονται και αφαιρούνται όλες οι αρμοδιότητες και η υποδομή για την εύρυθμη λειτουργία της, η ΥΠΑ, δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει και θα τεθούν άμεσα σε κίνδυνο ιδιαιτέρως ευαίσθητα ζητήματα Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας, διότι για παράδειγμα καθώς δεν θα υπάρχουν οχήματα θα είναι αδύνατη η μεταφορά και η μετάβαση τεχνικού προσωπικού στα ραντάρ προσέγγισης και στα ραδιοβοηθήματα για την επισκευή και την συντήρησή τους ή καθώς δεν θα υπάρχει στέγαση δεν θα είναι δυνατή η εκπλήρωση των καθηκόντων του προσωπικού διότι ήδη θα καταλάβει όλους τους χώρους που απαιτούνται για το προσωπικό της, ο «Παραχωρησιούχος» και η ΥΠΑ θα εξωθεί χωρίς πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών της.

Τα ανωτέρω σηματοδοτούν τον παραγκωνισμό της αρμόδιας Αρχής, την παραβίαση εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών, καταδεικνύοντας τον τρόπο που εφαρμόζεται η Παραχώρηση καθώς και την πλήρη απαξίωση της Αρμόδιας Αρχής, (ΥΠΑ), η οποία απεκδύεται των αρμοδιοτήτων της προς χάριν των διευκολύνσεων που πρέπει να δοθούν στην «Παραχωρησιούχο», ώστε να μην περιοριστούν τα κέρδη του ή να μην περιοριστεί ο επεκτατικός ρόλος που αναμένεται να καταλάβει στην Εθνική Αεροναυτιλία ως ο μοναδικός ρυθμιστής και πάροχος των Υπηρεσιών Πολιτικής Αεροπορίας.

Πλέον το ζήτημα θίγει πλευρές την Εθνικής Ασφαλείας και της Παραχώρησης Εθνικής Κυριαρχίας, όπως ξεκάθαρα εμφανίζεται στις Συμβάσεις Παραχώρησης, καθώς η ΥΠΑ ήδη αντικαθίσταται και από κομμάτι του σκληρού πυρήνα του Κράτους ή έστω «Εποπτεύουσα Αρχή» καθίσταται η Υπάλληλος Αρχή του «Παραχωρησιούχου» η οποία δρα με γνώμονα όχι το Δημόσιο Συμφέρον αλλά για την εκπλήρωση αποκλειστικά και μόνο των επιχειρηματικών συμφερόντων του «Παραχωρησιούχου», ο οποίος αναδεικνύεται σε Imperium φορέα εξουσίας.

Επειδή, η «Παραχωρησιούχος», («FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α&Β) ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέτοχους α) την «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVISES WORLDWIDE» και β) την «SLENTEL LIMITED»), δεν είναι δυνατόν να δρα και να λειτουργεί σε βάρος και κατά των

Συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Επειδή, η «Παραχωρησιούχος», («FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α&Β) ΑΝΩΜΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέτοχους α) την «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVISES WORLDWIDE» και β) την «SLENTEL LIMITED»), ενεργεί, παρανομώντας χωρίς δικαίωμα, παραβιάζοντας τις διαδικασίες μετάβασης σε καθεστώς Παραχώρησης.

Επειδή, οι Αρμόδιοι εμπλεκόμενοι Πολιτειακοί και Υπηρεσιακοί παράγοντες παραβιάζουν τα καθήκοντά τους.

Επειδή, αποψιλώνονται παρανόμως οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και περιορίζονται οι υπηρεσιακές της δυνατότητες ώστε να εκτελέσει με πληρότητα και επαρκώς καθήκοντα της, κάθε άλλος βαθμός άσκησης των καθηκόντων της, θα θέσει σε κίνδυνο την Αεροναυτιλία. Η ΥΠΑ μέχρι τούδε έχει αποδείξει την επάρκεια και την πληρότητα στην άσκηση των καθηκόντων της. Οι αρμόδιοι Πολιτειακοί Παράγοντες που απεργάζονται μεροληπτικά την μετάλλαξή της ή την κατάργησή της, αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων και των παραλείψεών τους καθώς η ΥΠΑ είναι ο εφαρμοστής των Νόμων και της Κρατικής Εξουσίας και όχι τρίτος ή διαμεσολαβητής των Σχέσεων Κράτους και Ιδιωτών.

Επειδή, η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Διαμαρτυρόμαστε, εντόνως για τις παράνομες συμπεριφορές που βρίσκονται εν εξελίξει και με κάθε τρόπο υποστηρίζονται από της Αρμόδιες Αρχές, Διοίκηση ΥΠΑ και Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Σας Προσκαλούμε, όπως, εντός δύο ημερών από της λήψεως της παρούσας, αποκαταστήσετε τις συνέπειες που προκαλούν οι παράνομες ενέργειες και παραλείψεις Σας, και δη προβείτε στις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες προκειμένου να απομακρυνθούν τα όργανα, οι προστηθέντες και οι υπάλληλοι της Παραχωρησιούχου από τα Αεροδρόμια.

Σας Δηλώνουμε, ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια και θα αξιώσουμε την αποκατάσταση κάθε βλάβης που προκαλείται με τις παράνομες ενέργειες και παραλείψεις Σας, οι οποίες είναι βλαπτικές προς το Δημόσιο Συμφέρον και εις βάρος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, λόγω της υπαίτιας συμπεριφοράς Σας, προσφεύγοντας προς τούτο ενώπιον των Αρμόδιων Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, να επιδώσει την παρούσα σ’ αυτούς που απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων το περιεχόμενο στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2017
Για την εξωδίκως Δηλούσα και Παραγγέλουσα

Ο Πρόεδρος της ΟΣΥΠΑ

Βασίλειος Αλεβιζόπουλος

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ