Σύλλογος Μηχανικών: Ανακοίνωση για τη συνάντηση με Διοίκηση ΕΥΔΑΠ και υπέρ του έκτακτου συνεδρίου της ΟΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Αθήνα 14.1.2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Eυχόμαστε από καρδιάς Καλή Χρονιά γεμάτη ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ, ΕΛΠΙΔΑ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ!!! 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών  πραγματοποίησε στις 7/1/2021 τηλεδιάσκεψη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σαχίνη και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Τόσιο με θεματολογία:

α) Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο
β) Παραχώρηση του ΕΥΣ σε ιδιώτη
γ) Οργανόγραμμα
δ) Οικονομικές διεκδικήσεις του Συλλόγου Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ
ε) Θέματα οργάνωσης και διοίκησης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ
στ) Εθελουσία.

Κατόπιν πολύωρης συζήτησηςοι απαντήσεις που λάβαμε επιγραμματικά είναι οι εξής:
α) Η Σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο σύντομα θα ολοκληρωθεί και θα καταβληθούν στο Δημόσιο περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ από την ΕΥΔΑΠ.
β) Πρόθεση της κυβέρνησης παραμένει η παραχώρηση του ΕΥΣ σε ιδιώτη μέσω ΣΔΙΤ. Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ ζητά να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες που παρέχει ήδη στο ΕΥΣ μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού παραχώρησης. Το διάστημα αυτό εκτιμάται σε τρία χρόνια περίπου (30 μήνες τουλάχιστον). Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν επιθυμεί την παραμονή του συνόλου του προσωπικού που απασχολείται τώρα στην Δ/νση Υδροληψίας στην οργανική δύναμη της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Πρόθεση της Διοίκησης είναι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ να μπορέσει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό (μόνο μετά από κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση που απαιτεί και την σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης). Η επιβάρυνση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ εκτιμάται σε 26 εκατομμύρια το χρόνο, που θα καλυφθούν από περικοπές δαπανών.
γ) Το νέο οργανόγραμμα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2021 (όχι σε πλήρη ισχύ) και θα ολοκληρωθεί σε βάθος χρόνου. Έχει προσληφθεί εταιρεία – σύμβουλος που θα αξιολογήσει το προσωπικό που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις νέες θέσεις ευθύνης. Η εταιρεία – σύμβουλος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό της Γεν. Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού ώστε να αλλάξει ο τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού και από δω και πέρα να υλοποιείται η αξιολόγηση του προσωπικού εσωτερικά.
δ) Η Διοίκηση δεν γνώριζε τι ακριβώς ισχύει σε σχέση με την διαδικασία απόδοσης του πόρου υπέρ Μηχανικών που παρακρατείται και από την ΕΥΔΑΠ, βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων στους λογαριασμούς των έργων της, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών (Β’2235), τον οποίο πόρο τον δικαιούνται οι Μηχανικοί. Οτρόπος καταβολής του στους δικαιούχους εργαζομένους Μηχανικούς της εταιρείας θα εξεταστεί. Προτάθηκε  να γίνει από το Σύλλογο αναλυτική εισήγηση προς τη Διοίκηση για το θέμα,  καθώς και  ενημέρωση για τα επιπλέον περικομμένα επιδόματα των Μηχανικών.
ε) Για την δυσλειτουργία των διαδικασιών των προμηθειών, ετοιμάζεται νέος Κανονισμός και νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για όλη την Εταιρεία. Σε σχέση με παρατηρήσεις του συλλόγου για προβλήματα κανονιστικής φύσεως στην εταιρεία, προτάθηκε στον Σύλλογο Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ να υποβάλει έγγραφη πρόταση που μπορεί να αφορά και μικροτροποποιήσεις του νέου οργανογράμματος, χωρίς να ανατρέπεται η λογική και η φιλοσοφία του.
στ) Η εθελουσία που επρόκειτο να γίνει (μέσω Νομοθετικής ρύθμισης), τελικά δεν προχώρησε.

Συνάδελφοι Μηχανικοί,

Ομόφωνα ως Σύλλογος είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί διαχρονικά και με σαφήνεια στις ανακοινώσεις μας. 

Για τα παραπάνω θέματα επισημάνθηκε από τον Σύλλογο:
α) Στόχος μας είναι μια ΕΥΔΑΠ δημόσια, κοινωνική με οικονομική αυτοτέλεια. Οι απαιτούμενες επενδύσεις στον κύκλο του νερού της Αττικής είναι τεράστιες και επιτακτικές. Οποιαδήποτε οικονομική αφαίμαξη της εταιρείας τέτοιας κλίμακας, θέτει σε κίνδυνο την βιωσιμότητά της και το ανθρώπινο δικαίωμα της πρόσβασης του πληθυσμού της Αττικής σε φθηνό, ποιοτικό πόσιμο νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης.
β) Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του ΕΥΣ και θα αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Οι θέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι αδιαπραγμάτευτες.
γ) Θεωρούμε ότι το καινούργιο οργανόγραμμα είναι πολύ μεγάλο και δυσλειτουργικό. Σε κάθε περίπτωση απαιτούμε η στελέχωσή του να γίνει με διαφάνεια και αξιοκρατία. Επίσης οφείλει η Διοίκηση να αντιληφθεί ότι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ είναι μια τεχνική εταιρεία και μόνο Μηχανικοί πρέπει να προΐστανται στα τεχνικής φύσεως αντικείμενα, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία.
δ) Ο Σύλλογος Μηχανικών θα υποβάλει εισήγηση στην Διοίκηση προκειμένου να προωθηθεί στο Δ.Σ. της εταιρείας, που θα επιλύει τις εκκρεμότητες που σχετίζονται με τις οικονομικές απολαβές των Μηχανικών. Επίσης σε συνεργασία με την ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, και εν όψη της νέας ΣΣΕ, θα συνδράμει στην βελτίωση των οικονομικών απολαβών όλων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
ε) Πρέπει η Διοίκηση να προχωρήσει γρήγορα σε ενέργειες εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρείας (ιδιαίτερα σε θέματα προμηθειών), όπως υποσχέθηκε από την πρώτη συνάντηση με τον Σύλλογο Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ. Καλό θα ήταν να διαβουλεύεται και να επικοινωνεί περισσότερο και καλύτερα τις προθέσεις της με τον Σύλλογο και την ΟΜΕ, ώστε η τεράστια εμπειρία του συλλόγου και των μελών του να κεφαλαιοποιηθεί στην κατεύθυνση της βελτίωσης των αποτελεσμάτων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και των συνθηκών εργασίας.

Καλωσορίζουμε τους νεοπροσληφθέντες συναδέλφους Μηχανικούς και τους ευχόμαστε Καλή Σταδιοδρομία!

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των νεοπροσληφθέντων συναδέλφων Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με όλους τους νέους Μηχανικούς και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου. Στόχος μας είναι να σας ενημερώσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να γνωριστούμε όλοι καλύτερα. Η τηλεδιάσκεψη θα είναι ανοιχτή, θα οργανωθεί από το ΔΣ του συλλόγου το επόμενο διάστημα και θα ενημερωθείτε έγκαιρα για την ακριβή μέρα και ώρα.

Συνέδριο ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου Μηχανικών παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον  τις εξελίξεις στην ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ. Υπενθυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα,  όλα τα μέλη μας παραμέρισαν τις συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις και στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, προτάσσοντας μόνο το συλλογικό συμφέρον. Η ΣΣΕ που ισχύει σήμερα και είναι η πρώτη που έδωσε πραγματικές αυξήσεις μετά τα μνημόνια, φέρει την υπογραφή της Α’ Αντιπροέδρου της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ και Γενικής Γραμματέως  του Συλλόγου μας.

Ο Σύλλογος στέκεται στο πλευρό της νόμιμα εκλεγμένης Α΄ Αντιπροέδρου της ΟΜΕ και Γενικής Γραμματέως του Συλλόγου Μηχανικών και θεωρεί απαράδεκτη, ανέντιμη και παράνομη την αντικαταστατική απόπειρα αντικατάστασής της, ενέργεια που προσβάλλει το σύνολο των Μηχανικών, καθότι είναι και η μοναδική εκπρόσωπός μας στο Προεδρείο της ΟΜΕ.

Στην επόμενη κρίσιμη περίοδο, κάποιοι (που η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι καν εκλεγμένοι ή οι θητείες τους έχουν λήξει πολύ πριν τον Covid) είτε από ιδιοτέλεια, «αυτοσυντήρηση» ή μικροσυμφέρον, επιλέγουν να διασπάσουν το συνδικαλιστικό κίνημα, να βάλουν πλάτη στην επερχόμενη απόπειρα ιδιωτικοποίησης του νερού και να τορπιλίσουν τις διαπραγματεύσεις για την νέα ΣΣΕ.

Ο Σύλλογος Μηχανικών, με πνεύμα ομόνοιας και συνεργασίας, θεωρεί ότι ΜΟΝΟΝ η σύγκλιση Εκτάκτου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων για την πραγματοποίηση αρχαιρεσιών θα μας βγάλει από τα αδιέξοδα καθότι είναι και η ύψιστη δημοκρατική διαδικασία και ο μοναδικός τρόπος για την επαναφορά της ειρήνης και της ομόνοιας στον χώρο του Συνδικάτου.

Εμείς ως Σύλλογος σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε το παν, προκειμένου να αποκατασταθεί η Ενότητα και η Συνεργασία στους κόλπους του Συνδικάτου ώστε με Δυναμισμό και Πίστη να προχωρήσουμε και πάλι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπροστά!

Η ανακοίνωση εκδίδεται κατά πλειοψηφία (μειοψήφισε η κ. Ράππου για το θέμα της ΟΜΕ).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ                                ΜΑΙΡΗ  ΛΙΑΠΗ

Υ.Γ.: Σε σχέση με τις ¨διαφορές¨ που έχουν προκύψει στα οικονομικά της ΟΜΕ, ο Σύλλογος Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. αποφάσισε να προσλάβει δικηγόρο προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών του.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here