Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Τον Οκτώβριο οι αποφάσεις της ΕΥΔΑΠ για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Υποχώρησαν στα 280 εκατ. ευρώ τα διαθέσιμα της εταιρείας. Μείωση λειτουργικών κερδών στο εξάμηνο, αλλά αύξηση στα καθαρά κέρδη λόγω αναστροφής προβλέψεων. Όλο το βάρος των επενδύσεων στα έργα αποχέτευσης στην Αν. Αττική.
Τον Οκτώβριο θα αποφασιστεί η μερισματική πολιτική της ΕΥΔΑΠ σχετικά με τη διανομή επιπλέον μερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου πέραν των 0,28 ευρώ ανα μετοχή που μοιράστηκαν το Σεπτέμβριο οι μέτοχοι ως μέρισμα για τη χρήση του 2021.

Αυτό τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης κατά τη διάρκεια ενημέρωσης αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Στις 30/6/2022 η ΕΥΔΑΠ είχε στο ταμείο της 280 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένα σε σχέση με πέρυσι, καθώς χρειάστηκε να πληρώσει περί τα 157 εκατ. ευρώ για το κόστος του αδιύλιστου νερού για την περίοδο 2013-2020 και επιλέον 45,5 εκατ. ευρώ που αφορά σε τακτοποιήσεις οφειλών βάσει της νέας σύμβασης με την εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ.

Όπως αναφέρθηκε, χωρίς τις συγκεκριμένες έκτακτες και εφάπαξ επιδράσεις, η λειτουργική ταμειακή ροή θα ήταν θετική και θα διαμορφωνόταν σε 58 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο των εξαμήνων της τελευταίας πενταετίας.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2022 κατά 5% στα 163,9 εκατ. ευρώ. Τα 12,5 εκατ. ευρώ του τζίρου προήλθαν από τη Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (που ανήκει στην ΕΥΔΑΠ Παγίων) σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί.

Το λειτουργικό κόστος (κόστος πωληθέντων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαμορφώθηκε στα 148,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση, κατά περίπου 6,8%, κυρίως λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους κατά 8,5 εκατ. ευρώ και της αύξησης του κόστους του αδιύλιστου νερού κατά 9,6 εκατ. ευρώ, αποτέλεσμα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπογραφή της σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ Παγίων.

Η συνολική κατανάλωση στο πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσίασε μείωση κατά -2,2% έναντι του αντίστοιχου περσινού πρώτου εξαμήνου, μείωση η οποία είναι μέσα στα όρια των αυξομειώσεων που παρατηρούνται διαχρονικά, όπως αναφέρει η εταιρεία. Αντίθετα η τιμολογημένη κατανάλωση σημείωσε αύξηση της τάξεως του 21,7%, κυρίως λόγω της σταδιακής εξομάλυνσης της έκδοσης και διανομής λογαριασμών υδροληψίας.

Τα κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 2,3% στα 34,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 20,3 εκατ. ευρώ από 23,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 16,7 εκατ. ευρώ από 9,7 ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα αλλά επηρεάστηκαν ευνοϊκά από την αναστροφή των προβλέψεων για τις επισφαλείς απαιτήσεις κατά 8,6 εκατ. ευρώ και για τις επίδικες υποθέσεις κατά 7,9 εκατ. ευρώ.   

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ έχει επικεντρωθεί στα έργα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική όπου βρίσκονται σε εξέλιξη έργα 145 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημοπρατηθούν επιπλέον έργα ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο κ. Σαχίνης, οι ανατιμήσεις στα υλικά έχουν επιφέρει καθυστερήσεις σε κάποια έργα της εταιρείας καθώς οι αρχικοί προϋπολογισμοί των έργων, έχουν αυξηθεί σημαντικά μεταξύ του διαστήματος της υποβολής της προσφοράς εκ μέρους του αναδόχου και της εκτέλεσης του έργου.

Για αυτό και έχουν υποβληθεί από τους αναδόχους αιτήματα  αναπροσαρμογής των τιμών και χορήγησης πριμ, σε συνέχεια του Ν.4938/22 που περιλαμβάνει επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων έργων για την στήριξη των εν εξελίξει εργολαβιών, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των μεγάλων αυξήσεων των τιμών των υλικών και της ενέργειας που έχουν προκληθεί από αυτή.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Σαχίνης, το πρώτο εξάμηνο του  2022  αποτέλεσε την πρώτη χρονική περίοδο που η εταιρεία λειτουργεί πλήρως υπό τους όρους της νέας σύμβασης. Αναφορικά με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, επισήμανε ότι εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο για τη δημιουργία ρυθμιστικής αρχής υδάτων που θα συμπτυχθεί με την ΡΑΕ, εξέλιξη που θα δώσει διαύγεια στην εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Η νέα ρυθμιστική αρχή θα καθορίσει και τα νέα τιμολόγια από πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η εταιρεία θα μεταφέρει τις κεντρικές της υπηρεσίες σε νέο πράσινο κτίριο 16.000 τ.μ. που θα αρχίσει να κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της στον Περισσό.

Συντάκτης: Βασίλης Κώτσης

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ