Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΕΛΤΑ: Στα κάγκελα για το σχέδιο εθελουσίας εξόδου – Κινητοποιήσεις από εργαζόμενους

Εθελουσία έξοδος για 2.000 εργαζομένους, αλλαγή στο καθεστώς προσλήψεων και απευθείας αναθέσεις κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας περιλαμβάνει η τροπολογία για τα ΕΛΤΑ. Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση – Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι

Με συνοπτικές διαδικασίες και με μία τροπολογία, η οποία κατατέθηκε την τελευταία στιγμή της συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής επί νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης γυρνάει σελίδα στα ΕΛΤΑ ανάβοντας το πράσινο φως για ριζικές αλλαγές τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και εργασιακών σχέσεων.

Με τα δέκα άρθρα της τροπολογίας ανοίγει ο δρόμος για εργαζομένους δύο ταχυτήτων και διαχωρισμό τους σε νέους και παλιούς, ελαστικές εργασιακές σχέσεις με μετακινήσεις εργαζομένων τόσο ενδοομιλικά όσο και στο Δημόσιο, διορισμό γενικών διευθυντών αλλά και του 20% των διευθυντών από την αγορά αλλά και εθελουσία έξοδο 2.000 εργαζομένων, για την οποία σε κανένα σημείο της τροπολογίας δεν αναφέρεται προυπολογισμός κόστους.

Η τροπολογία ανοίγει το δρόμο για περισσότερες απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας, αφού προβλέπει ότι τόσο για τα ΕΛΤΑ όσο και για τη θυγατρική «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ», η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών άνω και κάτω των χρηματικών ορίων του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, «γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου» .

Βάσει της αιτιολογικής έκθεσης, η αποδέσμευση από το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις «είναι απολύτως αναγκαία και διασφαλίζει για τις εταιρείες που λειτουργούν σε περιβάλλον ελεύθερου ανταγωνισμού, ταχύτητα και ευελιξία στις προμήθειες και τα έργα, καθώς με το υπάρχον νομικό πλαίσιο οι προβλεπόμενες προθεσμίες και οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και ενισχύουν την εσωτερική γραφειοκρατία σε βάρος της αποτελεσματικότητάς τους».

Ταυτόχρονα η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα για προσλήψεις με κριτήρια ΑΣΕΠ αλλά με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ενώ προχωρεί και στην αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς τα ΕΛΤΑ για την Καθολική Υπηρεσία προβλέποντας ποσό ύψους 149 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2013-2020.

Παράλληλα θεσμοθετεί εντός των ΕΛΤΑ Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών, η οποία θα εισηγείται την πολιτική προσλήψεων προσωπικού, στελεχών από την αγορά και των αποδοχών τους.

Το σχέδιο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ περιλαμβάνει και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, που γίνεται από το υπουργείο Οικονομικών και εκκρεμεί η απόφαση της Eurobank ως μετόχου στα ΕΛΤΑ ως προς το αν θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή στα ΕΛΤΑ σε ορίζοντα διετίας και αφού αυτά έχουν επανέλθει σε λειτουργική κερδοφορία: «Αυτό δεν είναι της παρούσης όμως πρέπει να τονίσουμε ποια είναι η στρατηγική κατάληξη αυτού του σχεδίου. Ως προς αυτό, θα τόνιζα επίσης ότι τα ΕΛΤΑ εδώ και κάποια χρόνια έχουν τοποθετηθεί στο Υπερταμείο κι αντανακλά το γεγονός ότι εξαρχής αυτή ήταν η ευρύτερη βούληση της ελληνικής πολιτείας».

Η κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν την άμεση απόσυρσή της, τονίζοντας ότι επί της ουσίας αποτελεί ένα αυτοτελές νομοσχέδιο δέκα άρθρων και «κατατέθηκε στο παρά ένα», με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη να απαντά ότι «δεν είναι η τροπολογία στο παρά ένα, τα ΕΛΤΑ είναι στο παρά ένα».

Αναλυτικά, η τροπολογία, την οποία κατέθεσε σήμερα ο κ. Πιερρακάκης, προβλέπει:

Τι θα ισχύει για νεοπροσλαμβανόμενους

Εντελώς διαφορετικό καθεστώς εργασιακών σχέσεων θα προβλέπεται για τους νεοπροσλαμβανόμενους στον Οργανισμό συγκριτικά με τους εν ενεργεία συναδέλφους τους καθώς δε θα ισχύει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ενώ αίρεται η μονιμότητα.

«Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου διέπονται από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΕΛΤΑ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εργατικής νομοθεσίας» επισημαίνεται στην τροπολογία.

Τι προβλέπεται για το υπάρχον προσωπικό

Η τροπολογία δίνει την δυνατότητα τόσο στα ΕΛΤΑ όσο και στις «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», να εφαρμόζουν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της αντίστοιχης εταιρείας, στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού, με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες κατηγορίες ή ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες και με χρηματοδότηση της εταιρείας. Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος του οικονομικού κινήτρου που καταβάλλεται για την οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, το πλήθος των ωφελουμένων και τα ιδιαίτερα στοιχεία της προς έξοδο κατηγορίας εργαζομένων.

Οπως επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης στη Βουλή σε βάθος διετίας προγραμματίζεται η αποχώρηση περίπου 2.000 εργαζομένων (σήμερα ο αριθμός των υπαλλήλων ανέρχεται σε 5.600). Πληροφορίες θέλουν το εν λόγω πρόγραμμα να στοιχίζει περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο σε κανένα σημείο της τρολοπογίας δεν αναφέρεται ούτε ο αριθμός των εργαζομένων, τους οποίους θα αφορά το πρόγραμμα πουθενά ούτε η κοστολόγηση του προγράμματος. Η μοναδική αναφορά γίνεται στον e-ΕΦΚΑ και τις ενδεχόμενς δαπάνες που θα προκύψουν γι΄αυτόν λόγω πληρωμής συντάξεων και ασφαλιστικών εισφορών, το ύψος των οποίων θα εξαρτηθεί από πραγματικά γεγνότα (αριθμό αποχωρούντων υπαλλήλων, ύψος καταβαλλόμενων συντάξεων, κλπ).

Μεταφορά προσωπικού

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα παραμείνουν στα ΕΛΤΑ θα μπορούν να μεταφερθούν με απόφση του Διευθύνοντος Συμβούλου από και προς τα ΕΛΤΑ Α.Ε. και τη θυγατρική τους, σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς κατηγορίας ή ειδικότητας με αυτήν στην οποία ανήκουν.

«Σε κάθε περίπτωση, ιδίως εάν η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποβεί άγονη, η εταιρεία προέλευσης διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς προσωπικού, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου» επισημαίνεται στην τροπολογία.

Επιπλέον ορίζεται ότι για την κάλυψη επειγουσών αναγκών μεταφοράς προσωπικού μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου, και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ο Διευθύνων Σύμβουλος αποφασίζει, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, τη μεταφορά προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, από τη μία εταιρεία του Ομίλου στην άλλη.

Πλεονάζον προσωπικό

Σύμφωνα με την τροπολογία, το πλεονάζον προσωπικό, το οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ. μετακινείται είτε εντός του Ομίλου είτε στο Δημόσιο ακόμα και σε πρωσοποπαγείς θέσεις, δηλαδή σε θέσεις που δεν αποτελούν οργανικά κενά των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά δημιουργούνται ως θέσεις υποδοχής του πλεονάζοντος προσωπικού των ΕΛΤΑ και ως εκ τούτου μετά τη συνταξιοδότηση ή αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο του εργαζομένου που τις καταλαμβάνει, καταργούνται.

Φορείς Υποδοχής είναι φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, οι ανεξάρτητες αρχές, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και οι επιχειρήσεις τους καθώς και εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

Η μεταφορά του προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργείου.

Στελέχη – προσλήψεις ορισμένου χρόνου

Η πλήρωση οργανικών θέσεων Γενικών Διευθυντών αλλά και ποσοστού έως 20% των διευθυντών γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ Α.Ε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για έως άλλα τρία χρόνια. Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών των στελεχών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας.

Παράλληλα με αυτές τις προσλήψεις ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να προβαινει σε προσλήψεις προσωπικού με 8μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχικών αναγκών.

Αντιδράσεις στη Βουλή

Με αριθμητικά στοιχεία δικαιολόγησε την αναγκαιότητα του μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ ο κ. Πιερρακάκης επισημαίνοντας ότι πριν λίγους μήνες τα ΕΛΤΑ είχαν μηνιαίο έλλειμα 7,2 εκατ. ευρώ το μήνα και αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί στα 4,7 εκατ. ευρώ το μήνα με τη μισθολογική δαπάνη όμως να φτάνει ακόμα και σήμερα το 67% του λειτουργικού κόστους «κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων πρέπει να αλλάξει».

Ξεκαθάρισε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι σε όλα τα σημεία της επικράτειας στα οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή παρουσία των ΕΛΤΑ, να συνεχίσει να υπάρχει.

Εντονη ήταν η αντίδραση του αρμόδιου Τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, Μάριου Κάτση, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτεί ότι κάθε χωριό, ακόμα και το πιο απομακρυσμένο θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, σε προσιτές τιμές».

Σχετικά με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, ο κ. Κάτσης επεσήμανε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα ανεχθεί ένα μοντέλο ΔΕΗ στις νέες προσλήψεις, με ρουσφετολογικά κριτήρια, εκτός ΑΣΕΠ, και με ελαστικοποιημένες σχέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στη διορισμένη διοίκηση των ΕΛΤΑ, η οποία κάνει σωρηδόν απευθείας αναθέσεις και έχει προσλάβει στρατιά μετακλητών με κλειστά συμβόλαια και παχυλούς μισθούς. Εάν η κυβέρνηση έχει σκοπό με κρατικό χρήμα και νέο ελαστικό εργασιακό καθεστώς, να προετοιμάσει την πώληση των ΕΛΤΑ σε ιδιώτη, ευχαριστούμε αλλά δε θα πάρουμε».

Την απόσυρση της τροπολογίας και την επαναφορά της με την κανονική διαδικασία, ζήτησε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου τονίζοντας πως «η αντίφαση στα λόγια του επιτελικού κράτους και της καλής νομοθέτησης με τις πράξεις φτάνει το βαθμό της εξαπάτησης» και προσθέτοντας πως ένα κρίσιμο σχέδιο για τα ΕΛΤΑ φτάνει στη Βουλή και μπαίνει σε διαδικασία ψήφισης χωρίς καν να περάσει τη βάσανο της ακρόασης των φορέων.

Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε η Μαρία Κομνηνάκα από το ΚΚΕ: «Σταματηστε αυτήν την αθλιότητα που έχετε ξεκινήσει σε μια περίοδο που λειτουργεί η βουλή περιορισμένα» είπε χαρακτηριστικά.

Τι λένε οι εργαζόμενοι

Σε κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ με τις σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται αύριο κατα της διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ).

Παράλληλα ήδη η Ομοσπονδία έχει ξεκινήσει από σήμερα επαφές με φορείς και πολιτικά κόμματα, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να διοργανωθεί και διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για το ζήτημα.

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ