Μ. Αγγελάκης: Ενημέρωση για τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ

0
713
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ
Αγγελάκης Μανώλης 

                                                                                                     Αθήνα,17 Ιουλίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης των συναδέλφων, όσον αφορά τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου, σας παραθέτω ορισμένες από τις Αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον θα βρείτε τις τοποθετήσεις μου για κάποια θέματα τα οποία κρίνω ότι είναι ιδιαίτερης βαρύτητας.

Θέματα Συνεδρίασης Τετάρτης 18 Ιουλίου 2018
Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 18 Ιουλίου 2018 εισάγονται προς συζήτηση και λήψη απόφασης μεταξύ άλλων τα παρακάτω θέματα:

Διατακτικές Τροφής: H χορήγηση διατακτικών τροφής στο τακτικό προσωπικό της Εταιρείας για τη χρήση του 2018, προκειμένου να καλυφθούν γεύματα αξίας  6 ευρώ για 75 ημέρες για κάθε εργαζόμενο.

Παραχώρηση χώρου στο Σύλλογο Συνταξιούχων, άνευ ανταλλάγματος, στον 6ο όροφο του ακινήτου επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 6 & Σατωβριάνδου 12 στην Αθήνα

Σύναψη νέας σύμβασης συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ  με την μεικτή ιδιωτική κλινική του χειρουργικού τομέα «ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Θεραπευτική Διαγνωστική Κλινική Α.Ε.»

Σύμβαση δημοσίου – ΕΥΔΑΠ
Όπως σας ενημέρωσα με έκτακτα δελτία τύπου, το Ελληνικό Δημόσιο κατόπιν εντολής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προσπαθεί να φορτώσει στην πλάτη της ΕΥΔΑΠ και των καταναλωτών, το δυσβάσταχτο ποσό των 44.000.000 ευρώ το χρόνο. Τόνισα ότι αν υλοποιηθεί μια τέτοια σύμβαση θα σημάνει και την καταδίκη της Εταιρείας σε οικονομικό και  λειτουργικό επίπεδο. Αναμένουμε την τελική απόφαση.

Τοποθέτηση για τους Υδρονομείς
Μετά από καθοριστικές δράσεις και παρεμβάσεις του ΔΣ ΕΥΔΑΠ αλλά και της Ομοσπονδίας, καταφέραμε να αποτρέψουμε την εφαρμογή της απόφασης του ΑΣΕΠ, με την οποία οι 23 συνάδελφοί μας υδρονομείς θα είχαν απολυθεί. Με γνώμονα το δίκαιο των εργαζομένων αλλά και το συμφέρον της Εταιρείας, το ΔΣ αποφάσισε στην από 13.06.2018 συνεδρίασή του με την υπ’ αριθμόν 19690 απόφαση, να συνεχίσουν να εργάζονται κανονικά οι συνάδελφοι υδρονομείς.  Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν καθοριστικής σημασίας και για τις μετέπειτα εξελίξεις που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα. Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της ελάσσονος ολομέλειας του ΑΣΕΠ, που έγινε στις 27.06.2018, με αντικείμενο την εξέταση του από 15.06.2018 αιτήματος της  ΕΥΔΑΠ, για το ζήτημα της παραμονής ή όχι των 23 προσληπτέων υδρονομέων, αποφασίστηκε, η συνέχιση της απασχόλησής τους μέχρι την έκδοση απόφασης από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.  Η συγκεκριμένη απόφαση είναι ιδιαίτερα θετική και πλήρως τεκμηριωμένη και έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ το οποίο και δικαιώνει πλήρως. Παρόλα αυτά όμως το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει βρει ακόμα οριστική και αμετάκλητη λύση, με συνέπεια να συνεχίζουν οι συνάδελφοι να υφίστανται αυτήν την ταλαιπωρία για 10 ολόκληρα χρόνια. Το ζητούμενο είναι να τεθεί επιτέλους οριστικά τέλος σε αυτήν την ταλαιπωρία με ριζικές παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο.

Οι λοιπές αποφάσεις του ΔΣ έχουν ως εξής:

 • Απόφαση 19665/23.05.2018 – Απασχόληση Φοιτητών

Το ΔΣ έχει εγκρίνει την απασχόληση φοιτητών/τριών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση, για τους θερινούς μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2018.
Καταψήφισα τη συγκεκριμένη εισήγηση, καθώς όπως είναι γνωστό, η παρούσα Διοίκηση εμμένει στη διαδικασία κλήρωσης χωρίς να συμπεριλαμβάνει ποσοστό για τα παιδιά των εργαζομένων, όπως προβλέπεται στις περισσότερες εταιρείες που εφαρμόζουν τέτοιου είδους προγράμματα απασχόλησης. Παρά την επισήμανση μου για πολλοστή φορά να αναθεωρηθεί η διαδικασία και να θεσπιστεί το ποσοστό και για τα παιδιά των συναδέλφων, η Διοίκηση επέμεινε στην άποψή της, με αποτέλεσμα για μία ακόμη φορά να μην συμμετέχουν σχεδόν καθόλου στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

 • Απόφαση 19640/09.05.2018 – Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης SAP BUSINESS ONE Το ΔΣ αποφάσισε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «BYTE ΑΒΕΕ» ως προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού, δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ΟΠΣ SAP BUSINESS ONE.
 • Απόφαση 19649/11.05.2018 – Attica Bank Το Δ.Σ. αποφάσισε τη μη άσκηση δικαιώματος προτίμησης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank
 • Απόφαση 19657/16.05.2018 – Έγκριση Καταστατικού  Το Δ.Σ. αποφάσισε την υποβολή προς έγκριση στην 36ηΤακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΔΑΠ, που έλαβε χώρα την 18η Ιουνίου 2018, των τροποποιήσεων του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τα από 10.05.2018 σχέδιο της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών
 • Απόφαση 19719/04.07.2018 – Προμήθεια οχημάτωνΤο ΔΣ ενέκρινε τη διενέργεια ανοιχτού, δημόσιου, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την  προμήθεια 119 νέων οχημάτων για τη σταδιακή ανανέωση του υπολειπόμενου παλαιού στόλου της ΕΥΔΑΠ
 • Απόφαση 19666/23.05.2018 – Υλοποίηση αποφασισθέντων Υπηρεσιακού Συμβουλίου Το Δ.Σ. ενέκρινε την υλοποίηση των αποφασισθέντων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, όπως αποτυπώνονται στο υπ’ αριθμόν 2018-3/27.03.2018 Πρακτικό του
 • Απόφαση 19713/28.06.2018 – Θητεία μελών ΔΣΤο Δ.Σ. ενέκρινε την διαπίστωση της παράτασης της θητείας των εννέα μελών του Δ.Σ.  για χρονικό διάστημα ενός έτους
 • Απόφαση 19645/09.05.2018 – Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στη ΓΔ Αποχέτευσης Το ΔΣ ενέκρινε την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου με αντικείμενο την «Παροχή Υποστηρικτικών Εργασιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΓΔ Αποχέτευση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ», χρονικής διάρκειας 3 ετών.
 • Απόφαση 19655/16.05.2018 – Διενέργεια Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Διοικητική Υποστήριξης  Το Δ.Σ. ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου, διεθνούς, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Συμβάσεις με κλινικές

 • Απόφαση 19671/31.05.2018 Το Δ.Σ. αποφάσισε την ανανέωση και εκ νέου σύναψη σύμβασης συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ με την ιδιωτική γενική κλινική «Ιασώ Θεραπευτήριο Γενική Κλινική Καλλιθέας ΕΠΕ»
 • Απόφαση 19725/04.07.2018Το Δ.Σ. αποφάσισε την ανανέωση σύμβασης συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ με την ιδιωτική γενική κλινική «Ιατρικό Αθηνών ΕΑΕ – Κλινική Δάφνης»
 • Απόφαση 19726/04.07.2018Το Δ.Σ. αποφάσισε την ανανέωση σύμβασης συνεργασίας της ΕΥΔΑΠ με τις κλινικές:
 1. Ιδιωτική Μικτή Παθολογική Κλινική «Ιώνιο Θεραπευτήριο ΕΠΕ»
 2. Ιδιωτική Γενική Κλινική «Λευκός Σταυρός Αθηνών ΑΕ»

Για τα λοιπά θέματα θα ακολουθήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα νέα ενημέρωση

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ