Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΣΕΚΕΣ: “ΚΕΛ Μεταμόρφωσης – Γιατί οδηγείται στην ιδιωτικοποίηση;”

Ανακοίνωση Νο 15 – Δευτέρα 16 Ιουλίου 2017

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Γιατί οδηγείται στην ιδιωτικοποίηση;

Προσεγγίζοντας την πραγματικότητα της λειτουργίας των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων και του τρόπου που τα διαχειρίζεται η ΕΥΔΑΠ, (από την σκοπιά όσων πραγματικά ενδιαφέρονται για την παροχή από ένα Δημόσιο οργανισμό στην κοινωνία της Αττικής ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης, ως αναγκαίο όρο για την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών), γεννιούνται μια σειρά σκέψεων και ερωτημάτων:

 • Ποια είναι η ροή προσωπικού από και προς το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης τα τελευταία χρόνια;
 • Πόσα και τι είδους λύματα επεξεργάζεται το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης; Ποια η μεταβολή ποσοτήτων τα τελευταία χρόνια;
 • Ποια η πρόβλεψη ποσότητας και είδους λυμάτων που λήφθηκε υπόψη, για την επόμενη τριετία;
 • Ποια η σχέση της τοποθέτησης στις 10/7/17, Αναπληρωτή Διευθυντή στη Διεύθυνση ΚΕΛ με αρμοδιότητα το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, η οποία αρμοδιότητα αφαιρέθηκε την επομένη;
 • Πόσα άτομα προέβλεπε η σύμβαση παραχώρησης σε εργολάβο της λειτουργίας και συντήρησης του ΚΕΛ Θριασίου και με πόσα άτομα εκτελεί το ίδιο έργο σήμερα η ΕΥΔΑΠ;
 • Πόσα άτομα προβλέπει η τρέχουσα εργολαβία συντήρησης του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και πόσα η νέα εργολαβία συντήρησης-λειτουργίας;
 • Ποια η διαφορά στα τεύχη εργολαβιών (ή σε ποια άλλη συνθήκη) που δικαιολογούν την τόσο μεγάλη διαφορά στα ποσοστά εκπτώσεων που προσέφεραν οι συμμετέχοντες (όπως ο 2ος μειοδότης του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και 1ος στο ΚΕΛ Ψυττάλειας) σε αυτόν τον διαγωνισμό σε σχέση με το διαγωνισμό του 2013 για το ΚΕΛ Ψυττάλειας ή με τους παλαιότερους στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης;
 • Πώς δικαιολογούνται εργολαβίες με ποσοστά εκπτώσεων αφενός 50% και 60% και 70% και αφετέρου μόλις με 3,5% και 4% και 5%; Κάποια εξήγηση θα υπάρχει. 

ΆΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Η ΕΡΓΟΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΛ

Η αναγκαία στελέχωση για καλή και ασφαλή λειτουργία των δικτύων και των εγκαταστάσεων και της ύδρευσης και της αποχέτευσης απαιτεί:

 • Την επίσπευση των 300 προσλήψεων τακτικού προσωπικού που καθυστερούν αδικαιολόγητα (γιατί άραγε). Επί δύο χρόνια τακτικές προσλήψεις ακούμε και τακτικές προσλήψεις δε βλέπουμε. Παρά μόνο ενοικιαζόμενους – εργολαβικούς και εσχάτως πρόταση για συμβασιούχους με ατομικές συμβάσεις εργασίας.
 • Την αναγκαία αναδιάρθρωση προσωπικού για τη στήριξη όλων των κρίσιμων δραστηριοτήτων (λειτουργία δικτύων κι εγκαταστάσεων με παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης προς την κοινωνία της Αττικής), ώστε να υπάρξει μια ανάσα και να μην υφιστάμεθα «χρονικό εκβιασμό» ότι δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο εργολαβίες.

Αυτό σημαίνει εντολή ορθολογικής κατανομής προσωπικού από τη διοίκηση και την αυστηρή εφαρμογή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού (ώστε να προκύψει δήθεν εμπλοκή της διαδικασίας σε ενδοϋπηρεσιακές αντιπαραθέσεις). Κινήσεις μάλιστα που προαναγγέλλονται από φιλικό προς τη διοίκηση σωματείο, καταδεικνύοντας πως διοίκηση και σωματείο «αλληλοβοηθούνται» (ρουσφετολογικές τοποθετήσεις και μεταθέσεις απ’ τη μια και σιωπή για τις εργολαβίες των ΚΕΛ απ’ την άλλη).

ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 • Ας θυμηθούμε ότι τα δίκτυα ύδρευσης Δυτικής Αττικής δόθηκαν το 2003, όταν η ΕΥΔΑΠ διέθετε 4.500 μόνιμο προσωπικό, σε εργολάβο και ως προς την λειτουργία (υδρονομείο) και ως προς τη συντήρηση κι επισκευή, με τη δικαιολογία της έλλειψης προσωπικού.
 • Σήμερα η ΕΥΔΑΠ των 2.300 ατόμων τακτικού προσωπικού έχει ανακτήσει πλήρως όλο το αντικείμενο με τακτικό προσωπικό και λειτουργεί με σχεδόν υποδειγματικό τρόπο.
 • Η λειτουργία του ΚΕΛ Θριασίου είχε παραχωρηθεί έως τον Αύγουστο του 2015 σε εργολάβο και σήμερα, χωρίς να έχει αυξηθεί το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ, λειτουργεί και συντηρείται πλήρως με τακτικό προσωπικό ΕΥΔΑΠ.

Δύο σχόλια:

 1. Η διοίκηση με την ανακοίνωση της την 13-07-2017 περί εθελοντικής μετακίνησης προσωπικού προς τα ΚΕΛ Μεταμόρφωσης και Θριασίου δηλώνει ότι επιθυμεί τη διατήρηση της δημόσιας ΕΥΔΑΠ και καλεί όσους θέλουν να δηλώσουν ενδιαφέρον για μετάθεση. Αν πραγματικά ενδιαφερόταν για τη δημόσια ΕΥΔΑΠ δεν θα προχωρούσε πρώτα την εργολαβία και μετά, κατόπιν των πιέσεων και των αντιδράσεων, θα εξέδιδε ανακοίνωση για μεταθέσεις. Θα εξαντλούσε εξαρχής κάθε δυνατότητα διατήρησης της δημόσιας λειτουργίας του ΚΕΛ και αποφυγής της εργολαβίας και όχι το ανάποδο.
 2. Η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, όταν το συνδικαλιστικό κίνημα απαιτεί τακτικές προσλήψεις πλήρων δικαιωμάτων, προχωρεί σε ρουσφετολογικές προσλήψεις ενοικιαζόμενων-εργολαβικών για να καλύψει τις «λειτουργικές ανάγκες», όπως λέει. Όταν όμως πρόκειται για μια αχρείαστη εργολαβία 11.000.000 Ευρώ ξεχνάει και τις τακτικές προσλήψεις και τους ενοικιαζόμενους-εργολαβικούς.

Αναλογίζεται δε κανείς ότι με τους σημερινούς μισθούς στην αγορά εργασίας με τα 11 εκατομμύρια Ευρώ, της εν λόγω εργολαβίας, η ΕΥΔΑΠ θα μπορούσε να προσλάβει 1.000 άτομα για 1 χρόνο, ή 500 άτομα για 2 χρόνια, ή 330 άτομα για 3 χρόνια. Η κυβέρνηση και η διοίκηση που δηλώνει ότι «κόπτεται» για τους ανέργους αφήνει πλήθος κόσμου στην ανεργία προκειμένου να δώσει μια αχρείαστη εργολαβία ενώ θα μπορούσε να κάνει εκατοντάδες προσλήψεις. Και ταυτόχρονα δηλώνει ότι της λείπουν 10 άτομα προσωπικό και αναγκάζεται να δώσει ένα ολόκληρο ΚΕΛ σε εργολάβο; Τι σόι «αριστερή» ευαισθησία και επιλογή είναι αυτή;

Γιατί επιμένει και προχωράει μια αχρείαστη εργολαβία με τέτοιο εταιρικό, εργασιακό, οικολογικό και κοινωνικό κόστος;

Μήπως αυτοί που έλεγαν ότι «Πρόκειται για έναν διαγωνισμό με προβληματικές προδιαγραφές που από την στιγμή που εξαγγέλθηκε έχει προδιαγεγραμμένο αποτέλεσμα και κατάληξη» κάτι ξέρουν;

Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ(;)

Έγινε την Τετάρτη 12-07-2017 η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των τριών εταιριών που συμμετείχαν. Τυχαία(;) προφανώς, οι εκπτώσεις που έκαναν ήταν ακριβώς με τη σειρά που αναφέρονται οι εταιρίες και στην απόφαση 19224/28-07-2017 του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ. 

Η διοίκηση έχει μια και μόνο επιλογή:

 • Να ακυρώσει τώρα τον αχρείαστο και προβληματικό διαγωνισμό.
 • Να στελεχώσει άμεσα με όσο επιπλέον προσωπικό χρειάζεται το ΚΕΛ (5-10 εργαζόμενους). Χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα σε άλλες υποδομές ή να επικαλεστεί δήθεν ενδοϋπηρεσιακές αντιθέσεις.
 • Να φροντίσει, αφού τόσο στενή σχέση έχει, όπως διατείνεται, με την κυβέρνηση, για την άμεση πραγματοποίηση των 300 τακτικών προσλήψεων.
 • Να επανακαθορίσει με νηφαλιότητα και ορθολογικό τρόπο το ρόλο και τη χρήση του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης στα πλαίσια των διαμορφούμενων νέων όρων που έχουν δημιουργηθεί από την επέκταση των συνδέσεων αποχέτευσης σε όλη την Αττική, τη διαρκή μείωση των βοθρολυμάτων και την ανάγκη κατάλληλης επεξεργασίας των βιομηχανικών λυμάτων.
 • Να προετοιμάσει από τώρα την ανάκτηση του ΚΕΛ Ψυττάλειας από την ΕΥΔΑΠ με τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης λειτουργίας – συντήρησης, το 2019.

Η διοίκηση οφείλει να κατανοήσει ότι η απόφαση πλήρους ιδιωτικοποίησης του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης ήταν μια βιαστική και λάθος επιλογή και εφεξής να στηρίξει με τις αναγκαίες αποφάσεις και ενέργειες τη δημόσια λειτουργία του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης.

Σε αντίθετη περίπτωση μάλλον θα κληθεί να δώσει απαντήσεις, προς πολλές κατευθύνσεις, σε δύσκολα ερωτήματα. Όπως τα ανωτέρω αναφερόμενα και πολλά ακόμα, στα οποία αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ