Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΣΕΚΕΣ: Προτάσεις ενόψει της διαπραγμάτευσης για την νέα Συλλογική Σύμβαση

Ανακοίνωση Νο 18 • Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 

Προτάσεις ενόψει της διαπραγμάτευσης για την νέα Συλλογική Σύμβαση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Στις 9 Μαΐου 2021 λήγουν οι Συλλογικές Συμβάσεις που υπογράφτηκαν τον Αύγουστο 2018 και τον Ιανουάριο 2019. Με την συμπληρωματική σύμβαση (1ος /2019) επιλύθηκε ένα σημαντικό θεσμικό μισθολογικό θέμα (η ενσωμάτωση της ΑΤΑ) και παράλληλα αποδόθηκε στους εργαζόμενους το μεγαλύτερο μέρος των μνημονιακών περικοπών.

Η διαπραγμάτευση για τη νέα ΕΣΣΕ θα ξεκινήσει σε μία περίοδο όπου κυβέρνηση και εργοδότες στο όνομα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας, ακολουθούν  την ίδια συνταγή της μνημονιακής περιόδου. Επίθεση στα εισοδήματα και δικαιώματα των εργαζομένων, ιδιωτικοποιήσεις, καταστολή. Την εφαρμόζουν με μεγαλύτερη κοινωνική αναλγησία και μικρότερες κοινωνικές αντιστάσεις.

Για την ΕΥΔΑΠ υπάρχουν ανοιχτά σημαντικά θέματα, που θα κρίνουν την πορεία της στο άμεσο μέλλον και θα έχουν επίδραση στους εργαζόμενους και την κοινωνία. Η υπογραφή νέας Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο (μέχρι 31/12/20), ο διαγωνισμός παραχώρησης λειτουργίας ΚΕΛ Ψυττάλειας, το ΣΔΙΤ για το ΕΥΣ Αττικής, η απόφαση του ΣτΕ για την ένταξη της ΕΥΔΑΠ στο Υπερταμείο.

Και ενώ για τους εργαζόμενους το βάθος του ουρανού γίνεται όλο και πιο σκοτεινό, οι κομματικές συνδικαλιστικές παρατάξεις με τις ανούσιες αντιπαραθέσεις τους δημιουργούν μία «τοξική» ατμόσφαιρα. Η αφορμή τα υπαρκτά προβλήματα, αλλά ο σκοπός δεν είναι η αντιμετώπισή τους. Είναι πρωτοκαθεδρία στα σαλόνια της εκάστοτε εταιρικής και κυβερνητικής εξουσίας, οι πελατειακές σχέσεις για την περιχαράκωση των παραταξιακών και κομματικών ακροατηρίων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το ΣΕΚΕΣ παραμένοντας σταθερά προσηλωμένο στην ανάγκη της ενότητας όλων των εργαζομένων, ως το μόνο δρόμο για την εξυπηρέτηση των εργατικών συμφερόντων και των κοινωνικών αναγκών, προτείνει την άμεση έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και υπογραφής της νέα ΕΣΣΕ.

Θα συμβάλλουμε με ενεργητικό διάλογο, δυναμικά και αποφασιστικά για την υπογραφή μιας ΕΣΣΕ που θα αποτελέσει ένα συλλογικό πλαίσιο καινοτομίας, βελτίωσης και σταθερότητας για τους εργαζόμενους, τους υδροδοτούμενους αλλά και την οικονομική και επιχειρησιακή υγεία όλου του κύκλου του δημόσιου νερού στην Αττική.

  1. Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα

Η 1η  δέσμευση που πρέπει να περιλαμβάνει η νέα ΕΣΣΕ είναι ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και εργαζόμενοι και Διοίκηση δεσμεύονται για τη διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας σε καθαρό πόσιμο νερό και σε ποιοτικές υπηρεσίες αποχέτευσης για όλους τους κατοίκους της Αττικής, αναγνωρίζοντας προς την κοινωνία το ρόλο που έχουμε ως οργανισμός παροχής του πολύτιμου αγαθού του νερού.

  1. Η εργασία είναι δικαίωμα για μια αξιοπρεπή διαβίωση και όχι παραχώρηση και ελεημοσύνη

Η 2η δέσμευση της νέας ΕΣΣΕ πρέπει να είναι η προκήρυξη των αναγκαίων θέσεων εργασίας (με άμεση προτεραιότητα προσλήψεις υδρονομέων και καταμετρητών) ,μέχρι τον ελάχιστο αριθμό 3.000 θέσεων εργασίας τακτικού προσωπικού πλήρων δικαιωμάτων, ενταγμένων στον κανονισμό προσωπικού. Στόχος η κατάργηση όλων των σημερινών ελαστικών μορφών εργασίας (εργολαβικοί, μπλοκάκια, ορισμένου χρόνου) με τη διασφάλιση ενιαίων και πλήρων δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους.

  1. Μισθολογικά

Λαμβάνoντας υπόψη τις γενικότερες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες της περιόδου, στόχος μας πρέπει να είναι η πλήρης αποκατάσταση των περικοπών και αδικιών της μνημονιακής περιόδου και η απόδοση στους εργαζόμενους με συγκροτημένο, συλλογικό και δίκαιο τρόπο, μεριδίου από τη διαρκή και υψηλή κερδοφορία της ΕΥΔΑΠ.

Το αδιαπραγμάτευτο θεσμικό – μισθολογικό πλαίσιο, στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ προκειμένου να επιτευχθεί η υπογραφή μιας νέας καλής ΕΣΣΕ, είναι το τρίπτυχο:

  1. Αποκατάσταση της περικοπής του ενός ανθυγιεινού επιδόματος πλήρως για όλους
  2. Κανονικοποίηση του μισθολογίου με αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προέκυψαν από την ενσωμάτωση της ΑΤΑ και σταθεροποίηση των σχέσεων μεταξύ των μισθολογικών κλιμακίων
  3. Χορήγηση εφεξής σε όλους τους εργαζόμενους όλων των μισθολογικών βαθμών που προκύπτουν από τις μισθολογικές προαγωγές που δικαιούται ο καθένας από το Φεβρουάριο του 2012 έως τη λήξη της νέας ΕΣΣΕ (Μάιος 2024)

Από το 2012 έχουν καθηλωθεί οι μισθολογικές προαγωγές και η χορήγηση του χρονοεπιδόματος. Δημιουργείται μια στασιμότητα των μισθών και έλλειψη κινήτρου και προοπτικής για τους εργαζόμενους και ειδικά τους νέους συναδέλφους (προσλήψεις 2000 και εντεύθεν) που είδαν τους μισθούς τους, μέσω των μνημονίων, να καθηλώνονται πολύ νωρίς στον εργασιακό τους βίο.

Η εκκρεμότητα που άφησε η προηγούμενη διοίκηση μη υλοποιώντας τη συμφωνημένη αποκατάσταση της περικοπής του ενός ανθυγιεινού επιδόματος πλήρως για όλους τους εργαζόμενους είναι το δεύτερο θέμα που υπάρχει.

Ενώ κάποιες στρεβλώσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της ΑΤΑ απαιτούν την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του μισθολογίου στο γράμμα και το πνεύμα των ΕΣΣΕ που είχαν υπογραφεί κατά το παρελθόν.

Η επικύρωση της πάγιας χορήγησης των διατακτικών (κάρτας) τροφής, μέσω της ΕΣΣΕ καθώς και η χορήγηση κάρτας καυσίμου σε όλους αποτελούν τα επιπλέον ζητήματα που πρέπει επιτέλους να επιλύσει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

  1. Δραστική μείωση εργάσιμου χρόνου

Η νέα οργάνωση του εργασιακού χρόνου με δραστική μείωση της εργάσιμης εβδομάδας στις 30 ώρες εργασίας, χωρίς μείωση αποδοχών, είναι ένα σημαντικό αίτημα που πρέπει να τεθεί στη διαπραγμάτευση, με στόχευση άμεσης υλοποίησης.

Η ορθή και σχεδιασμένη υλοποίηση αυτού του αιτήματος, ενιαία για όλο το προσωπικό ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πραγματικής εργασίας, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει  μοχλό αναδιοργάνωσης, καινοτομίας και εκσυγχρονισμού για τα εταιρικά δεδομένα της ΕΥΔΑΠ αλλά και ταυτόχρονα ένα ιστορικό βήμα-πρότυπο που να βοηθήσει την αττική κοινωνία να δει την ΕΥΔΑΠ όχι μόνο ως τον οργανισμό που παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης αλλά και ως υπόδειγμα ενός νέου και αποτελεσματικού μοντέλου εργασιακής και κοινωνικής οργάνωσης. Που διαχέει τον πλούτο που παράγει προς το κοινωνικό σύνολο και δια της μείωσης της ανεργίας με τη δημιουργία νέων αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.

  1. Διάρκεια της νέας ΕΣΣΕ

Προτείνεται τριετούς διάρκειας ΕΣΣΕ, εφόσον φυσικά ικανοποιηθεί το βασικό πλαίσιο των διεκδικήσεων μας, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφάλειας για τους εργαζόμενους στις δύσκολες μέρες που διανύουμε. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ

 

 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ