Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΣΕΚΕΣ: “Σήμα κινδύνου… για τα Υδρονομεία” 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕΚΕΣ

Ανακοίνωση Νο 7  •   Πέμπτη 17 Μαρτίου 2021

Σήμα κινδύνου… για τα Υδρονομεία 

Ο όρος Υδρονομέας συναντάται κατά κύριο λόγο στις  μεγάλες εταιρείες ύδρευσης στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη καθώς και στις μεγάλες ΔΕΥΑ. Σημαίνει τον Υδρό(νερό)(δια)νομέα δηλαδή τον διαχειριστή του δικτύου διανομής νερού (υδροδότησης). Στις υπόλοιπες δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης των πόλεων (που και τα δίκτυα είναι μικρότερα αλλά και απλούστερα στην λειτουργία τους) δεν υπάρχουν Υδρονομείς αλλά την εργασία εκτελούν οι εκάστοτε εργάτες και τεχνίτες επισκευών των διαρροών των δικτύων.

Βαδίζοντας πλέον στο 2021, και από πολλές απόψεις σε αλλαγή σελίδας, και στα υδρονομεία, καθώς αρκετοί συνάδελφοι 83άρηδες θα αποχωρήσουν ως το τέλος του χρόνου απομειώνοντας ακόμα περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό στα ήδη αδυνατισμένα τμήματα των υδρονομείων. Τμήματα που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ύδρευσης.

Ένας πρόχειρος υπολογισμός αποκαλύπτει αποχωρήσεις που μπορεί και να ξεπεράσουν το 20% της παρούσας δυναμικότητας αυτών των τμημάτων. Αν γυρίσουμε πίσω θα δούμε πως οι τελευταίες προσλήψεις που προκηρύχτηκαν για να ενισχύσουν τα τμήματα αυτά ήταν το 2009. Στις προσλήψεις που εντάσσονται τώρα στο δυναμικό της εταιρείας δεν υπάρχει υδρονομέας. Η απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν υπήρχαν  υδρονομείς στην προκήρυξη 1Κ/2018, μας θύμιζαν τους 35 της προκήρυξης του 2009, που θα έρχονταν τελικά 23 εξ αυτών μετά από πολύχρονο δικαστικό αγώνα το 2016… και κάποιοι ακόμα τελευταία. Ποιες οι ανάγκες το 2009, το 2016 και ποιες το 2021;

Διαπιστώσεις

Βασική διαπίστωση είναι πως υπάρχει μία αιμορραγία ως προς το έμψυχο δυναμικό. Ενώ στην αριθμητική απομείωση πρέπει να συνυπολογίσει κανείς και ποιοτικά χαρακτηριστικά της σύνθεσης των υδρονομείων όπως το κενό μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τους νεότερους συναδέλφους λόγω του πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος χωρίς προσλήψεις, και η ηλικιακή τους φόρτιση. Επιπροσθέτως θα πρέπει να συνυπολογίσουμε πως στην προσπάθεια να «κρατηθούν ζωντανά» τα υδρονομεία μετατέθηκαν σε αυτά συνάδελφοι από άλλα τμήματα (τεχνικό, καταμέτρηση) οι οποίοι προφανώς δε διαθέτουν το «υδρονομειακό υπόβαθρο» και τον χρονικό ορίζοντα να εμβαθύνουν στις απαιτήσεις ενός δύσκολου και δυναμικού αντικειμένου.

Σήμερα στους μεγάλους τεχνικούς τομείς ύδρευσης υπάρχουν υδρονομειακές βάρδιες με ελάχιστη επιχειρησιακή ισχύ και μηδαμινές δυνατότητες εκτέλεσης εργασιών σε μεγάλο φάσμα αναγκαίων εργασιών συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου (έλεγχος ζωνών, έκπλυση μόνιμων τερμάτων, χειρισμός και «καθαρισμός» μονίμως κλειστών βανών, περιοδικός χειρισμός και έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας των μεγάλων βανών, έκπλυση δεξαμενών κλπ).

Η αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στην Αττική (και στην ΕΥΔΑΠ και στο δίκτυο ύδρευσης) δημιουργεί ανησυχίες για τη δυνατότητα των υδρονομειακών τμημάτων να ανταποκριθούν με επάρκεια, αν μαζικά κρούσματα COVID-19, εμφανιστούν στο προσωπικό των μεγάλων η μικρών υδρονομείων, (σενάριο εξαιρετικά πιθανό πλέον, με την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής να ελέγξει την εξέλιξη της πανδημίας). Θα είναι δυνατή η αντιμετώπιση μιας σοβαρής κρίσης ή βλάβης; Με προσωπικό αποδυναμωμένο και γερασμένο; Με οργάνωση των τμημάτων που αντιστοιχεί σε εργασιακά και τεχνολογικά δεδομένα προηγούμενων δεκαετιών και σε άλλα δεδομένα ανθρώπινου δυναμικού;

Πολύ καλή η τεχνολογία, έχει βελτιώσει πολύ την λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, όμως κανένα GIS και κανένα «Portal Ύδρευσης» δε μπορεί να λειτουργήσει το δίκτυο ύδρευσης χωρίς το πάντρεμα με την εμπειρία από την μακρόχρονη τριβή του ζωντανού δυναμικού. Μεταφέρεται η τεχνογνωσία που είχαν πάνω στο δίκτυο οι παλιοί στους νεότερους;  Που βαδίζουμε; Οδηγούμαστε σε εργολαβοποίηση και σε αυτόν τον πλέον κρίσιμο τομέα για μια εταιρία ύδρευσης; Ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει και η υπηρεσιακή πυραμίδα αλλά κυρίως η διοίκηση.

Μία τέτοια πραγματικότητα φαίνεται να εξυπηρετεί ένα σχεδιασμό που θέλει τις οργανωτικές μονάδες που εμπλέκονται στη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης αποδυναμωμένες και χωρίς προσωπικό  ώστε να καμφθούν οι αντιστάσεις για είσοδο εργολάβων και ενοικιαζόμενων εργαζόμενων και στον κρίσιμο αυτό τομέα της εταιρίας.

Τι πρέπει να γίνει; Προτάσεις

Διαφοροποιούμενοι από κάποιους αυτόκλητους προστάτες, που το μόνο που ξέρουν να κάνουν καλά ακόμα και στα υδρονομεία είναι να καταγγέλλουν όλους τους υπόλοιπους, θα επιχειρήσουμε ακόμα και την ύστατη ώρα να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο προτάσεων στην κατεύθυνση της δημόσιας διαχείρισης και ελέγχου του νερού ώστε να μην καταλήξει, η ύδρευση της Αττικής στην πλήρη εργολαβοποίηση ή δια της πλαγίας, σε κάποια Mecorot ή Veolia ή …  ή οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης  δικτύων ύδρευσης.

  1. Να διαμορφωθεί το πλαίσιο αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των υδρονομείων και των υδρονομέων ως εργαζόμενων, που ακόμα και το 2021 δεν υπάρχει. Ένα πλαίσιο που η συμβολή των ίδιων των υδρονομέων θα πρέπει να είναι ουσιαστική και αποφασιστική. Ο εκσυγχρονισμός, και η μερική αυτοματοποίηση του υδρονομειακού αντικειμένου με την εισαγωγή έξυπνων τεχνολογιών δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία, την ανθρώπινη υπόσταση και την φυσική παρουσία που θα πρέπει να υποστηρίζεται και να απαιτείται. Αντιθέτως την αναβαθμίζει και αυξάνει τις απαιτήσεις ανταπόκρισης σε πιο υψηλό επίπεδο λειτουργίας αυτών των τμημάτων. Σήμερα ακόμα και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας αυτών των τμημάτων εντός της ΕΥΔΑΠ, διαφέρει από υδρονομείο σε υδρονομείο.
  2. Ενίσχυση των υδρονομείων με στοχευόμενες προσλήψεις τεχνικών υπαλλήλων, κατά προτίμηση, πλειοψηφικά υδραυλικών, που έχουν εμπειρία και εξοικείωση με τις έννοιες νερό, δίκτυο, πίεση, παροχή. Η αναβαθμισμένη ψηφιακή και πληροφοριακή τους μόρφωση πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητη ενώ ένα μικρό όριο ηλικίας θα είναι αφετηρία για νέους ανθρώπους να εισέλθουν στα υδρονομεία και στη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης με διάθεση να μάθουν και να έχουν μπροστά τους έναν ορίζοντα σταδιοδρομίας που να τους δίνει το χρόνο να παραλάβουν αφενός την υπάρχουσα τεχνογνωσία και αφετέρου να την αναβαθμίσουν. Ένας αριθμός 70 νέων τακτικών προσλήψεων είναι ένας ελάχιστος αναγκαίος αριθμός για να αντιμετωπιστεί με έναν χρονικό ορίζοντα το πρόβλημα καθώς οι αποχωρήσεις είναι πολλές ενώ και οι δομές υποδοχής και λειτουργίας νεοπαραλαμβανόμενων δικτύων (Υποτομείς) στην περιφέρεια της Αττικής είναι σε ανάπτυξη.
  3. Ένας βραχίονας που χρειάζεται αναβάθμιση είναι η αυτοματοποίηση και ο εκσυγχρονισμός διαδικασιών αλλά και εξοπλισμών που λειτουργούν με δεδομένα παλαιότερων εποχών. Χειρισμοί δεξαμενών, βανών, αντλιών και πιεζοθραυστικών δικλείδων που το 2021 γίνονται ακόμα χειροκίνητα ενώ πρόκειται για διαδικασίες που αρκετές θα μπορούσαν να εκτελούνται απομακρυσμένα, εξοικονομώντας πόρους με πολλούς τρόπους.
  4. Η δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Κέντρου Λειτουργίας (ΕΚΛ), με αξιοποίηση και των αυξημένων δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες και έξυπνες τεχνολογίες, μπορεί να αποτελέσει μια προωθητική τομή με πολλαπλές θετικές επιδράσεις στο δίκτυο ύδρευσης και στην ΕΥΔΑΠ γενικότερα. Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και διάφοροι σχεδιασμοί και απόπειρες υλοποίησης έχουν πολλαπλώς επιχειρηθεί κατά την τελευταία 20ετία. Όλες όμως οδηγήθηκαν σε αποτυχία καθώς ποτέ δεν υπήρξε ισχυρή απόφαση για την υλοποίηση και την προώθηση των αναγκαίων προσαρμογών. Η, με διάφορους τρόπους, συμβολή και συμμετοχή του έμπειρου δυναμικού των υδρονομείων, της Λειτουργίας, των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης αλλά και έμπειρων και νέων μηχανικών είναι αναγκαία και απαραίτητη για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος.
  5. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εντατικοποιηθεί και η εξυγίανση του πεπαλαιωμένου δικτύου σε μεγαλύτερο βαθμό, αντιμετωπίζοντας προβλήματα γραφειοκρατίας που προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις και ανεπάρκειες υλικών που φρενάρουν αυτές τις εξυγιάνσεις. Η εξυγίανση του δικτύου θα δώσει μεγάλο όφελος στη μείωση των διαρροών, στα κόστη συντήρησης και κατά συνέπεια και στην προσπάθεια μείωσης του ατιμολόγητου νερού

Το πόσιμο νερό είναι ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα

Κλείνοντας αυτή μας την έκφραση αγωνίας θα πρέπει να είμαστε σε συνταύτιση και με την κοινωνική απαίτηση που θέλει το αγαθό του νερού φθηνό, καθαρό και αδιάλειπτα στη κάθε βρύση. Δεδομένο που δεν είναι και τόσο δεδομένο, σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης (άμεσης ή έμμεσης) και αλλαγής της κατεύθυνσης λειτουργίας της εταιρείας. Η καρδιά της ύδρευσης είναι τα υδρονομεία και καθήκον μας είναι να τα διαφυλάξουμε και να τα εντάξουμε αναβαθμισμένα σε ένα σύγχρονο σχεδιασμό για το δημόσιο νερό. Πολιτικές διάσπασης του προσωπικού από φωστήρες επί παντός επιστητού που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αποπροσανατολίζουν  τους εργαζομένους είναι και αχρείαστες και εκ του πονηρού. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να παραδώσουμε και εμείς στην επόμενη γενιά εργαζομένων στον κύκλο του νερού και στην κοινωνία της Αττικής κάτι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ


Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ