Σάββατο, 26 Νοεμβρίου, 2022
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΣΕΚΕΣ: “Μαζί τα… υπογράψαμε;”

Ανακοίνωση Νο 14 • Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

Μαζί τα… υπογράψαμε;

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ με δύο εκτεταμένες επιστολές του προς τους εργαζόμενους, στις 4/7, ημέρα που η ΟΜΕ είχε εξαγγείλει 3ωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στον Περισσό και στις 13/7 για την ανακοίνωση της διανομής των κινήτρων απόδοσης (bonus), επιμένει να υπενθυμίζει στους εργαζόμενους με… Πάγκαλο στυλ: «Μα, γιατί διαμαρτύρεστε; Μαζί τα … υπογράψαμε».

Γράφει στις δύο ανακοινώσεις του:

 • «Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας συμφωνήθηκε και υπεγράφη από την ΟΜΕ πρόσφατα»
 • «Θέσαμε κοινούς στόχους».
 • «Για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΥΔΑΠ ορίστηκαν κίνητρα απόδοσης όλων των εργαζομένων κάτι που επισφραγίστηκε στην ΕΣΣΕ που από κοινού υπογράψαμε το 2021».
 • «Καταφέραμε να αποδείξουμε ότι η κατάκτηση των κοινών στρατηγικών μας στόχων – της Ασφάλειας, της Αποδοτικότητας και της Ανάπτυξης – ανταμείβουν με δίκαιο τρόπο τους εργαζόμενους και αυξάνουν την εργασιακή ικανοποίηση»

Ψεύδεται; Δυστυχώς, όχι! Η εκλεκτή του κ. Σαχίνη ΟΜΕ (ΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, στήριξη ΕΣΚ) με τη ΣΣΕ 2021 – 2024 παραδόθηκε χωρίς όρους στην «κρίση της Διοίκησης». Ιδού τι συμφώνησαν με την υπογραφή της ΣΣΕ:

  1. Δεδομένου ότι το άμεσο ζητούμενο για την Εταιρία είναι η βελτίωση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων αυτής, η Εταιρία θα διανέμει στους εργαζόμενους κατά την κρίση της κάθε έτος έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ συνολικά ως πρόσθετη αμοιβή, βασισμένη σε βραχυπρόθεσμους ή/και μεσοπρόθεσμους εταιρικούς στόχους όπως κάθε φορά θα καθορίζονται και για τη Διοίκηση, τηρουμένων πάντοτε των κειμένων διατάξεων περί επιτρεπτού ανωτάτου ορίου αποδοχών. Οι στόχοι πρέπει να συνάδουν με το επενδυτικό και στρατηγικό σχέδιο της Εταιρίας. Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται μια φορά το χρόνο μετά τη δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων υπό την προϋπόθεση επίτευξης των στόχων που έχουν οριστεί. Ως συνθήκη ενεργοποίησης του ανωτέρω ορίζεται τα κέρδη προ φόρων, αφαιρουμένων των εκτάκτων εσόδων, να είναι > 40 εκ ευρώ.

Έγραφε τότε η ΑΚΕ (26-7-2021) για την υπογραφή της ΣΣΕ: «Θεσπίζεται πρόγραμμα επιβράβευσης 1.000.000 ευρώ ανά έτος, για όλους τους εργαζόμενους για πρώτη φορά»

Έγραφε τότε η ΔΑΚΕ (22-07-2021) για την υπογραφή της ΣΣΕ: «με αίσθημα ευθύνης και αφουγκραζόμενοι την αγωνία των συναδέλφων μας, επιφέραμε την εργασιακή ηρεμία στην Εταιρεία μας».

Έλεγε τότε η ΕΣΚ (6-7-2021) για την υπογραφή της ΣΣΕ: «δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας ένα διοικητικό συμβούλιο που εκβιαστικά επιδιώκει να υποκλέψει τη συναίνεση μας», αλλά τελικά νομιμοποίησε με την παρουσία της.

Εμείς λέγαμε τότε (Ανακοίνωση ΣΕΚΕΣ 21/7/2021) ότι «οι 11 της ΟΜΕ Σαχίνη σπεύδουν να υπογράψουν τη μόνη ΣΣΕ στην ιστορία της ΕΥΔΑΠ που προσυπογράφει πραγματικές περικοπές μισθολογικής δαπάνης και μάλιστα τέτοιου επιπέδου, οι οποίες δεν επιβλήθηκαν με μνημονιακό νόμο…. Είναι μια σύμβαση απαράδεκτη, παράνομη και ανήθικη, που στέλνει στο καναβάτσο όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται κάτω από το 1ο μισθολογικό βαθμό»

Ενώ και η εκλεγμένη διοίκηση της ΟΜΕ (Κορλού-Μερσινιά) δήλωνε τότε (Ανακοίνωση ΟΜΕ 22-07-2022) ότι «η Διοίκηση υλοποιεί χωρίς καμία αντίσταση τις κατευθύνσεις του Υπερταμείου για σύνδεση του μισθού με την απόδοση,  ενισχύοντας τη διαφοροποίηση στις αποδοχές εντός των εργαζομένων».

Τα κροκοδείλια δάκρυα για τα εισοδήματα των εργαζομένων και την άνιση κατανομή των ψιχίων του μπόνους που χύνουν σήμερα οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές (ΑΚΕ, ΔΑΚΕ) και οι συνοδοιπόροι τους (ΠΑΣΚΕ, ΕΣΚ) δεν πείθουν κανένα και καμία συνάδελφο. Πλην ίσως αυτών που έσπευσαν να τους στηρίξουν στις πρόσφατες εκλογές θεωρώντας προφανώς ότι έπρεπε να τους ανταμείψουν για την… καλή σύμβαση που υπέγραψαν.

Οι αγωνιστικές κορόνες, κάποιων, εν μέσω θέρους κινούνται στον ίδιο δρόμο με τον προσχηματικό διάλογο που πραγματοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος. Δεν φαίνεται να συγκινούν ιδιαίτερα τους εργαζόμενους αφού θεωρούν ότι οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές τις εξαγγέλλουν για τα μάτια του κόσμου και όχι για να φέρουν άμεσο και χειροπιαστό αποτέλεσμα.

Απαιτούμε:

 • Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχιας άμεση έκτακτη ενίσχυση όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης με υλοποίηση της κάρτας καυσίμου-ενέργειας 250 Ευρώ/μήνα, από 1-7-2022 έως 30-6-2023.
 • STOP στις διακοπές υδροδότησης στο οικιακό και κοινωνικό νερό.
 • Υπογραφή συμπληρωματικής ΣΣΕ που να αίρει με μόνιμο τρόπο την άδικη και ανήθικη υπογραφή της ΣΣΕ 2021.
 • Χορήγηση των χρονοεπιδοματικών ωριμάνσεων σε όλους τους εργαζόμενους.
 • Κατάργηση του Μπόνους και χορήγησης του ποσού του 1 εκ. Ευρώ στους βασικούς μισθούς. Είμαστε κάθετα αντίθετα στη θεσμοθέτηση διαδικασίας σύνδεσης μισθού-αποδοτικότητας και σε διαδικασία ενίσχυσης της διαφοροποίησης των μισθολογικών διαφορών.
 • Κατάργηση συμβατικών όρων που δεν καταργήθηκαν με τη ΣΕΕ 2021 και εμποδίζουν την πλήρη επαναφορά των περικομμένων επιδομάτων.

Ενότητα, αγώνας, αποφασιστικότητα να περισώσουμε τα εκατομμύρια από τους μετόχους προς όφελος των εργαζόμενων και της κοινωνίας.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ


H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ