Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΣΕΚΕΣ: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα – Να αποσυρθούν τα άρθρα-ντροπή με τα οποία παρακάμπτεται η απόφαση του ΣτΕ

Ανακοίνωση Νο 15  • Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα Πέμπτη 28 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ.

Να αποσυρθούν τα άρθρα-ντροπή με τα οποία παρακάμπτεται η απόφαση του ΣτΕ
για επιστροφή ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ από το Υπερταμείο στο Δημόσιο

Καλούμε όλες και όλους στο Σύνταγμα την Πέμπτη 28 Ιουλίου στις 7:00 μ.μ. στην συγκέντρωση που συνδιοργανώνει η Πρωτοβουλία για τη Διασφάλιση της Δημόσιας Διαχείρισης του ΝΕΡΟΥ ενάντια στην ψήφιση από την Βουλή του αντιπεριβαλλοντικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Για να δηλώσουμε την οργή και αντίθεσή μας και να απαιτήσουμε να αποσυρθούν τα άρθρα-ντροπή  119 και 120 που περιλήφθηκαν στο νομοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος με τα οποία παρακάμπτεται η απόφαση του ΣτΕ για επιστροφή ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ στο Δημόσιο και παραχωρούνται πραξικοπηματικά στο Υπερταμείο!

Η κυβέρνηση δεν «θεραπεύει»  το νόμο 4389/2016 σύμφωνα με τις επιταγές του ΣτΕ, όπως ισχυρίζεται. Με τα δύο άρθρα επιχειρεί να ξεγελάσει τους πολίτες, γελοιοποιώντας το Κοινοβούλιο και προσβάλοντας το Ανώτατο Δικαστήριο. Οι αποφάσεις που πήρε το ΣτΕ το Φεβρουάριο του 2022 με συντριπτική πλειοψηφία (29-1) έκριναν αμετάκλητα ως αντισυνταγματική τη μεταβίβαση με τον νόμο 4389 της πλειοψηφίας του Μετοχικού Κεφαλαίου των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο). Οι αποφάσεις του ΣτΕ επιβάλλουν την αμετάκλητη επιστροφή στο κράτος της πλειοψηφίας των μετοχών των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ είναι σαφείς και δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών:

  • «το Δημόσιο δεν επιτρέπεται να επιδιώκει, προεχόντως ή παραλλήλως, οικονομικούς ή άλλους σκοπούς, έστω και υπαγορευόμενους από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, όταν οι σκοποί αυτοί ανταγωνίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την αξιούμενη αδιάλειπτη και υψηλής ποιότητας παροχή των, ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, ως άνω υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης».
  • Το ΣτΕ έκρινε κατ’ ουσία και το χαρακτήρα του Υπερταμείου: «το Δημόσιο, καίτοι είναι ο μοναδικός μέτοχος της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, δεν ασκεί έλεγχο επί του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ … επιπροσθέτως δε, η ΕΕΣΥΠ ΑΕ, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου … επιδιώκει, προεχόντως, σκοπούς ταμειακούς και ταμιευτικούς, με τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας προσιδιάζοντα στην εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών … προκύπτει ότι ο ν. 4389/2016 οργανώνει την ΕΕΣΥΠ ως ιδιότυπο νομικό πρόσωπο, με αντικείμενο δραστηριότητας ανάλογο προς εκείνο των εταιρειών «απόκτησης και ρευστοποίησης» [acquisition and disposal],… δεν διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος του Ελληνικού Δημοσίου επί του Διοικητικού Συμβουλίου της «μητρικής» εταιρείας ΕΕΣΥΠ… ο Εσωτερικός Κανονισμός και το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ, απαγορεύεται να θίγουν τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του ΕΜΣ (Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας)».

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και μόνο η δημόσια διαχείριση των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να το εξασφαλίσει.  Οι αποφάσεις του ΣτΕ  δίνουν ισχυρά όπλα για να αποτρέψουμε τη μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε νέα ΔΕΗ. Να αποτρέψουν τη νέα προσπάθεια ιδιωτικοποίησης που έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση της ΝΔ, μέσω δημιουργίας ΣΔΙΤ στο Υδροδοτικό Σύστημα.

Η αντιδημοκρατική εκτροπή της κυβέρνησης δεν πρέπει να περάσει. Οι πολίτες θα τιμωρήσουν την Νέα Δημοκρατία για την αγνόηση του ΣτΕ, όπως τιμώρησαν και την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που αγνόησε ανάλογη απόφαση του ΣτΕ το 2014 και ενέταξε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ