ΣΥΜΜΑΧΙΑ: “Καταστρατηγούν κάθε αρχή διαφάνειας, φέρνουν το προσωπικό προ τετελεσμένων γεγονότων”

Αθήνα, 19.02.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι,

Τα νέα από το μέτωπο της διοίκησης είναι καταιγιστικά. Μετά από τις προκλητικές αυξήσεις των «ημέτερων» μισθών, οι νέοι διοικητές της ΕΥΔΑΠ με την πρόφαση της διόρθωσης των «κακώς κείμενων» μέσα στην εταιρία, καταστρατηγούν κάθε αρχή διαφάνειας, εμποδίζουν οποιαδήποτε πληροφόρηση σε σχέση με το έργο των συμβούλων και φέρνουν το προσωπικό προ τετελεσμένων γεγονότων.

Συγκεκριμένα η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απέστειλε κατά τη συνήθη πρακτική,  τις παρουσιάσεις για τα έργα βελτιστοποίησης των συμβούλων  ώστε να υπάρξει χρόνος να μελετηθούν από τους εκπρόσωπους των εργαζομένων και να τοποθετηθούν επί των έργων.

Επίσης ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος απέφυγε να χορηγήσει τα παραδοτέα  των έργων βελτιστοποίησης που του ζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε με τους εκλεγμένους των συλλόγων Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ και Επιστημονικού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος φέρει την κύρια ευθύνη για το ότι μέχρι σήμερα η πρόοδος των έργων αυτών  δεν έχει δημοσιοποιηθεί ούτε έχει τεθεί σε διαβούλευση παρότι αφορούν θέματα που άπτονται άμεσα των αμοιβών του προσωπικού, του οργανογράμματος και της λειτουργίας της εταιρίας.

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα κάτωθι εύλογα ερωτήματα:

 • Γιατί τόση μυστικοπάθεια και τι υποκρύπτει αυτή;
 • Τι γίνεται με τις σχέσεις εργασίας και τις αμοιβές του προσωπικού;  Οδηγούμαστε σε «ορθολογική» περικοπή μισθών και παροχών;
 • Τι δρομολογείται για τις θέσεις ευθύνης και το οργανόγραμμα δεδομένης της απαξίωσης του υφιστάμενου προσωπικού; Θα έχουμε σε θέσεις ευθύνης και άλλα νέα golden boys από την κομματική αγορά ;
 • Σε ποια κατεύθυνση πηγαίνουν οι προμήθειες; Σε παρεμβάσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες τύπου Ψυττάλειας;
 • Τι γίνεται με τα πληροφοριακά συστήματα;
 • Τι γίνεται με τη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο;
 • Τι προβλέπουν οι εκθέσεις των ακριβοπληρωμένων συμβούλων για την Γενική Διεύθυνση Πελατών και το μέλλον της καταμέτρησης;

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι,

Ο μέχρι σήμερα πενιχρός προς όφελος της εταιρίας αλλά εύρωστος για τους διοικούντες απολογισμός των πεπραγμένων τους είναι :

 • Καθυστερήσεις και αβεβαιότητα για τη σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Εμπλοκή στο διαγωνισμό της Ψυττάλειας, απευθείας αναθέσεις τη στιγμή που λήγει η σύμβαση και κυβερνητικές παρεμβάσεις υπέρ της Suez.
 • Αύξηση των λειτουργικών εξόδων  με  τοποθετήσεις εταιριών συμβούλων και αμοιβών διοίκησης.
 • Καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων.
 • Απαξίωση του προσωπικού της εταιρίας.
 • Αδιαφάνεια  με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων στο διευθύνοντα από το διοικητικό συμβούλιο και συνεπώς διακοπή της δημοσίευσής τους στη διαύγεια.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους ενωμένοι να αντιδράσουμε για να ακυρώσουμε στην πράξη τους σχεδιασμούς της Διοίκησης.

Να μην επιτρέψουμε η ΕΥΔΑΠ να γίνει  Φέουδο του Υπερταμείου και να διαφυλάξουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα της.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here