ΣΥΜΜΑΧΙΑ Συλλόγου Προσωπικού: “Προτάσεις για τη νέα Συλλογική Σύμβαση”

 

Οι προτάσεις της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ που προβλέπουν μεταξύ άλλων αυξήσεις μισθών και η εργοδοτική διοίκηση του Συλλόγου Προσωπικού ΑΚΕ – ΕΣΚ – ΠΑΣΚΕ αρνήθηκε να συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είναι διατεθειμένοι να δώσουν “Γη και Ύδωρ” για να εξυπηρετήσουν την εργοδοσία.

Αθήνα, 18.12.2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΣΣΕ 2021

  • Αύξηση των βασικών μισθών και ημερομισθίων 10% τουλάχιστον.
  • Την επαναφορά σε όλους τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ, των επιδομάτων που έχουν περικοπεί, δυσμενέστερα τροποποιηθεί, καταργηθεί και των χορηγούμενων παροχών.

2.     Επαναφορά των μισθολογικών προαγωγών (τριετίες) και της μισθολογικής προώθησης 10% στους εργατοτεχνίτες.

Για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2021, επιπροσθέτως προτείνουμε και απαιτούμαι και τα εξής:

2. ΓΕΝΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

·      Καμία διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ευέλικτου ωραρίου.
·      Κατάργηση του πλαφόν στη μισθοδοσία.
·      Εφαρμογή ενιαίου ωραρίου 35 ωρών εβδομαδιαίως (7X5=35) χωρίς περικοπές.
·      Αύξηση των δαπανών για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες και κάλυψη των όποιων φορολογικών επιβαρύνσεων εξ ’ολοκλήρου από την ΕΥΔΑΠ.
·      Ορθή εφαρμογή των ΣΣΕ  για την παροχή των ξένων γλωσσών με πλήρη κάλυψη του κόστους από την ΕΥΔΑΠ. Και των διατακτικών σίτισης
·      Επέκταση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης και στους/στις  συζύγους των εργαζομένων.
·      Επέκταση όλων των υγειονομικών παροχών που χορηγούνται στους εργαζόμενους ακόμα και σε έκτακτες καταστάσεις και για τα ασφαλισμένα στην ΕΥΔΑΠ μέλη της οικογενείας τους (πχ test  covid 19)
·      Επιχορήγηση της εργασίας του Σαββάτου όπως της Κυριακής.
·      Κατάργηση των νόμων που ιδιωτικοποίησαν την ΕΥΔΑΠ και τις ΔΕΚΟ.
·      Κατάργηση των μνημονικών νόμων 3833/10, 3845/10, 4046/12 κλπ.
·      Ενίσχυση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατοχύρωση της μέσω της ΣΣΕ.
·      Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων και διατάξεων.
·      Να χορηγηθούν μειωμένα τιμολόγια για μακροχρόνια άνεργους καθώς και σε συνταξιούχους της ΕΥΔΑΠ.
·      Εφαρμογή όλων των δικαστικών αποφάσεων και των Ασφαλιστικών μέτρων για όλο το προσωπικό της εταιρείας.
·      Συνέχιση του όρου της ΣΣΕ 2018 που απαγορεύει τις απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.
·      Κάλυψη δαπάνης ετήσιας κάρτας αστικών συγκοινωνιών και του προαστιακού για όλους τους εργαζόμενους.
·      Σύσταση επιτροπής δανείων με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων.

3.     ΘΕΜΑΤΑ  ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

·      Νέες άμεσες προσλήψεις μονίμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ ενταγμένο στον κανονισμό προσωπικού και τις Σ.Σ.Ε., όπως το υπάρχον προσωπικό και τις ειδικότητες που απαιτούνται. Κατάργηση του νόμου 3429/2005 και ένταξη στο τακτικό προσωπικό της ΕΥΔΑΠ των Μηχανικών Ασφάλειας που απασχολούνται με μπλοκάκι.
·      Ολοκλήρωση των προσλήψεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα
·      Κάλυψη από την ΕΥΔΑΠ του κόστους εξαγοράς ενσήμων για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
·      Συνέχιση της καταβολής τροφείων σίτισης για τους εργαζόμενους ύψους 6 € για κάθε εργάσιμη ημέρα.
·      Αναπροσαρμογή των χορηγουμένων επιδομάτων (οικογενειακό, ειδικότητας, σπουδών κ.λ.π.)
·      Κλιμάκωση του χορηγούμενου επιδόματος ειδικότητας MEΤ-4 και ΣΕΤ-5.
·      Χορήγηση επιδόματος ειδικότητας στις κατηγορίες ΕΤ-1 και ΕΤ-2.
·      Αναγνώριση συναφούς προϋπηρεσίας και στους εργατοτεχνίτες.
·      Επέκταση του επιδόματος παράστασης και θέσης στους προϊσταμένους τμημάτων, εργοδηγούς και στους επόπτες – αρχιτεχνίτες.
·      Εντατικοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες.
·      Δραστική μείωση των εργολαβιών, περιορισμός στις απόλυτα αναγκαίες.
·      Άμεση εφαρμογή των Νόμων και του κανονισμού για την υγιεινή και ασφάλεια.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here