ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Συμμαχία: “Οι διορισμένοι χαρίζουν στην Διοίκηση 10,5 εκ ευρώ από το ομαδικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα των εργαζομένων”

Αθήνα, 12.7.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι διορισμένοι χαρίζουν στην Διοίκηση 10,5 εκ ευρώ από το ομαδικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό  πρόγραμμα των εργαζομένων 

Συνάδελφισσες, -οι

Η διοίκηση της αναξιοκρατίας, της αδιαφάνειας και των κομματικών τοποθετήσεων στην ΕΥΔΑΠ ενταγμένη σε ένα φιλοκυβερνητικό σχεδιασμό αφαίμαξης των αποθεματικών της εταιρείας  και των παροχών των εργαζομένων έρχεται σε συνεργασία με τους διορισμένους συνομιλητές της, να υφαρπάξουν 10,5 εκ ευρώ και από το  ομαδικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα των εργαζομένων.

Η ΕΣΣΕ του 2018 (κύρια & συμπληρωματική) εξασφάλιζε στους εργαζόμενους για πρώτη φορά με την ενσωμάτωση της ΑΤΑ μεγάλες αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και εκτός των άλλων εισήγαγε για πρώτη φορά την επέκταση του ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού προγράμματος σε όλο το προσωπικό. Η επέκταση του προγράμματος αυτού συμπεριλήφθηκε στην ΕΣΣΕ του 2018 με πρόταση της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ για να υλοποιηθεί μια διεκδίκηση 20 ετών από την πλευρά των εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα ο όρος 2.1. της ΕΣΣΕ του 2018 προβλέπει « Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει το ταχύτερο δυνατό ομαδικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα – σύμβαση για το σύνολο του υπόλοιπου τακτικού προσωπικού της, με όρους αντίστοιχους του προγράμματος που ισχύει για τους ιατρούς, μηχανικούς και δικηγόρους της εταιρείας, σε κάθε δε περίπτωση το ποσοστό συμμετοχής της ΕΥΔΑΠ δεν θα υπολείπεται των 2/3 του ασφαλίστρου.»  

Η διοίκηση σκοπίμως καθυστέρησε την εφαρμογή του παραπάνω όρου και εξασφάλισε μέσα από την συνεργασία των φιλοεργοδοτικών συνδικαλιστών Σκόνδρα, Κυρίτση, Ρετουνιώτη, Χαρατσή και την ενορχήστρωση του εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ κ. Αγγελάκη ότι δεν θα εφαρμοστεί αναδρομικά εξοικονομώντας για την εταιρεία και στερώντας από τους εργαζόμενους 10,5 εκ.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται συμπεριλαμβάνοντας τον εξής όρο στη νέα κατάπτυστη και παράνομη ΕΣΣΕ « Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι πέραν της υποχρέωσης της Εταιρείας να συνάψει το ταχύτερο δυνατόν το ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα του προσωπικού (όρος 2.1. ΕΣΣΕ 2018), η διαπραγμάτευση του οποίου βρίσκεται κατά δήλωση της εταιρείας σε τελικό στάδιο, καμιά άλλη παρεπόμενη αξίωση δεν υφίσταται εις βάρος της εξ αυτής της αιτίας.»συλλ

Οι μεθοδεύσεις συνεχίζονται καθώς με το ενημερωτικό σημείωμα της διοίκησης (2.7.2021) ορίζεται ένα ασφυκτικό χρονικό διάστημα έως 15.7.2021 προκειμένου να μην προλάβουν οι εργαζόμενοι να ενημερωθούν και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Αρά να κριθεί αδύνατη η υλοποίηση του λόγω μικρής συμμετοχής.

Κύριοι της Διοίκησης είστε έκθετοι, χρεωκοπήσατε την ΕΥΔΑΠ και χρησιμοποιείτε τους διορισμένους συνδικαλιστές σας για να ρίξετε τα βάρη της κακοδιοίκησης σας στην πλάτη των εργαζομένων. 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ καλεί όλους τους συναδέλφους να δηλώσουν συμμετοχή στο ομαδικό ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 


 

Συνημμένο: Πόρισμα επιτροπής για το ομαδικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο.           

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2, ΠΑΡ. 2.1 ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ε. 2018

Αθήνα,11.11.2020

Προς:​Τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Θέμα:​Διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού προγράμματος – σύμβασης για το σύνολο του υπόλοιπου τακτικού προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ , με όρους αντίστοιχους του προγράμματος που ισχύει για τους γιατρούς, τους μηχανικούς και τους δικηγόρους της Εταιρίας.

Με την υπ’ αριθμ. 228/17-9-2020 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ανασυστάθηκε Ειδική Επιτροπή για να «διερευνήσει τη δυνατότηταυλοποίησης ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστικού προγράμματος – σύμβασης για το σύνολο του υπόλοιπου τακτικού προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ , με όρους αντίστοιχους του προγράμματος που ισχύει για τους γιατρούς, τους μηχανικούς και τους δικηγόρους της Εταιρίας», όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 (ειδικές ρυθμίσεις), παρ. 2.1. της Ε.Σ.Σ.Ε. 2018.

Στο πλαίσιο  των εργασιών της Επιτροπής καταρτίστηκαν οι συνημμένοι πίνακες εισφορών ανά ηλικιακή ομάδα του προσωπικού της Εταιρίας. Από αυτούς τους πίνακες προκύπτει ότι η πρόβλεψη που αντιστοιχεί στο ασφαλιστήριο των ιατρών της Εταιρίας (σενάριο 2 στο οποίο το σύνολο του προσωπικού ομαδοποιείται σε τρεις (3) ηλικιακές κατηγορίες) είναι η πλησιέστερη προς το ποσό των 3.500.000 € περίπου, δηλαδή του προβλεφθέντος για το σκοπό αυτό ετήσιου κόστους την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.  Να σημειωθεί δε, ότι τυχόν μικροαποκλίσεις στους αριθμούς, θα οφείλονται στη δυναμικότητα του συστήματος (π.χ. λόγω αποχωρήσεων εργαζομένων), σε κάθε περίπτωση, όμως, το ‘σενάριο 2’ (με τρεις ηλικιακές κατηγορίες) είναι το επικρατέστερο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή εκτιμά ότι δύναται να υλοποιηθεί το εν θέματι ομαδικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στο αντίστοιχο των ιατρών της εταιρίας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Επιτροπή

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here